Dommerinstruktører

Følgende kan holde Kretsdommerkurs:

Navn: Bosted: Mobilnr. E-post
Agder
Stein Petter Næss Lillesand 415 04 875 spn@libir.no
Akershus
Rune Gran Langhus 916 23 388 runeg2@online.no
Buskerud
Odd-Henry Skaar Krokstadelva 952 45 777 oddhenry.skaar@gmail.com
Finnmark
Solgunn Wagelid Lakselv 996 46 460 solgunn@wagelid.no
Hordaland
Rune Haaland Bergen 406 07 588 ruhaala@online.no
 
Oslo
Erik Grøtting Oslo 918 00 724 erik.grotting@getmail.no
Trygve Ravn Oslo trygve.ravn@gmail.com
Rogaland
Wenche Salte Lye 915 97 478 wenche.salte@idrettsforbundet.no
 Sør-Trøndelag
 Alice Boyd

Øystein Spangelo

Oslo

Trondheim

928 10 970

930 08 164

alice.catriona.boyd@gmail.com

spangelo@gmail.com

 Troms
 Ivar Kolsum Tromsø 975 90 709 ikolsum@online.no
 Ronald Veines Bardu 975 93 039 raveines@online.no
 Vestfold
 Erling Marcussen Melsomvik 412 02 778 emarcus@online.no
 

 

Følgende kan holde Forbundsdommerkurs:

Navn: Bosted: Mobilnr. E-post
Rune Gran Langhus 916 23 388 runeg2@online.no
Solgunn Wagelid Lakselv 996 46 460 solgunn@wagelid.no
Ivar Kolsum Tromsø 975 90 709 ikolsum@online.no
Trygve Ravn Oslo trygve.ravn@gmail.com
Alice Boyd Oslo 928 10 970 alice.catriona.boyd@gmail.com
 Wenche Salte  Lye  915 97 478  wenche.salte@idrettsforbundet.no

 

Følgende kan holde Starterkurs:

For å gjennomføre starterkurs trengs to Dommerinstruktører hvorav en av de må være på listen under. Den andre kan være en av de som holder kretsdommerkurs.

Navn: Bosted: Mobilnr. E-post
Erik Grøtting Oslo 918 00 724 erik.grotting@getmail.no
Erling Marcussen Melsomvik 412 02 778 emarcus@online.no
Rune Haaland Bergen 406 07 588 ruhaala@online.no
Odd-Henry Skaar Krokstadelva 952 45 777 oddhenry.skaar@gmail.com
Ronald Veines Bardu 975 93 039 raveines@online.no

 

MENY