Forbundsdommer synkron

Mål: Deltakerne skal kunne stevner i kretsregi. Deltakerne skal ha kjennskap til dommernes viktigste oppgave; at «alle konkurrerer under like forhold og at ingen får en uberettiget fordel fremfor de andre».
Målgruppe: Kretsdommere som har fylt 18 år og har vært autorisert dommer i minst 2 år.
Varighet: 20 timer
Innhold: Dommerens arbeid og ansvar, dømming, utdypning av kriterier for dømming: figurer, teknisk program, fri musikk, arrangement av stevner, NSF merkeprøver, praktisk/metodisk oppgaveløsning.
Autorisasjon: Eksamen etterfulgt av praksis.
Hvem kan arrangere: Klubber og kretser tilknyttet Norges Svømmeforbund
MENY