Kretsdommer synkron

Kretsdommer 1

Mål: Deltager skal kunne dømme stjernekonkurranser og stjernetester opp til og med stjerne 6. Deltager skal kunne forstå dommerens rolle og ansvar i en konkurransesituasjon, og ha generell kunnskap om idrettens organisering og regelverk knyttet til idrett generelt og synkronsvømming spesielt. Deltaker må ha gjennomført e-læringsmodulen før deltakelse på kurset.
Målgruppe: Målgrupper er de som ønsker å bli kretsdommer i synkronsvømming på nivå 1. Dette kan være tidligere svømmere, foresatte eller trenere som ønsker å øke kompetansen sin. Deltager må ikke ha svømt synkronsvømming selv. Deltager kan delta fra fylte 14 år.
Forkunnskaper: Kan delta fra fylte 14 år.
Varighet: 20 timer (16 timer kurs, 4 timer e-læring)
Innhold: Synkronkonkurranser, dommerrollen, FINA bok, Stjernesystemet, karakterbedømming, bedømming av scullinger, fremdriftsteknikker, posisjoner, stillinger og overganger.
Autorisasjon: Deltager må ha gjennomført e-læring og kurs, samt bestått eksamen og praksis.
Konkurranser som kan dømmes:  Autorisert til å dømme Stjernekonkurranse opp til stjerne 6 + stjernetesting 1-6.
Hvem kan arrangere: Idag arrangerer Norges Svømmeforbund kurset sentralt. Etterhvert vil klubber og kretser tilknyttet Norges Svømmeforbund kunne arrangere kurset.

E-læring Kretsdommer 1 synkronsvømming: e-læringen er under utvikling, men vil komme ut i god tid før første kurs i oktober 2017.

Studieplan Kretsdommerkurs synkron nivå 1


Kretsdommer 2

Dette kurset er under utvikling, og mer info vil komme.

Mål: Kan dømme Stjerne 7-10 + musikk svømming + Age Group 12 og under
Målgruppe:
Forkunnskaper: Må ha godkjent  og være autorisert Kretsdommer nivå 1 og ha fylt 16 år
Varighet: 20 timer (16 timer kurs, 4 timer e-læring)
Innhold:
Autorisasjon:
Konkurranser som kan dømmes: Autorisert til å dømme Stjernekonkurranse 1-10,Barracuda cup og Landskonkurransen 12 og under, og stjernetesting 1-10.
Hvem kan arrangere:  Idag arrangerer Norges Svømmeforbund kurset sentralt. Etterhvert vil klubber og kretser tilknyttet Norges Svømmeforbund kunne arrangere kurset.
MENY