Lærerkurs

Mål: Gjøre seg faglig kjent med timeopplegget fra Norges Svømmeforbund. Styrke lærernes kompetanse til å følge opp Læreplanens kompetansemål.
Målgruppe: Kursene er beregnet på lærere som jobber med svømmeopplæring i grunnskolen.
Varighet: Enten en heldagskurs på 6,5 klokketimer eller halvdagskurs på 3,5 klokketimer.
Innhold: Innholdet i begge kursene inneholder blant annet følgende tema: Organisering av svømmeundervisningen, sikkerhet, vannets egenskaper, vanntilvenning og de fire kjernefunksjonene dykke, flyte, gli og framdrift.
Litteratur: «Slik lærer du å svømme»(Madsen/Irgens), Norges Svømmeforbund 2005

«Veien mot svømmedyktighet. Timeopplegg for skoleverket», Norges Svømmeforbund

 Pris:  Kr 4 500 for halvdagskurs og Kr 6 000 for heldagskurs.
Kontakt for kurs: Kurs arrangeres ut fra etterspørsel fra skole/kommune/gruppe av lærere. Ta kontakt med Norges Svømmeforbund for nærmere informasjon, jan@svomming.no

 
Hopp til verktøylinje