Instruktørsamling vanngymnastikk

Norge Svømmeforbund arrangerer årlig en samling for instruktører innen vanngymnastikk.

Mål: Oppdatere og motivere instruktører innen vanngymnastikk.
Målgruppe: Alle som er instruktører innen vanngymnastikk
Timeantall: ca. 12  timer
Innhold: Ulike teoretiske og praktiske tema for nye impulser og videreutvikling som instruktør.

Det arrangeres vanligvis en samling pr. år, i august/september.

MENY