Digital fellesundervisning

NSFs nye modell for instruktør- og Trener 1-utdanning for alle grener, gjør det enklere, mer effektivt, fleksibelt og kostnadsbesparende å fullføre utdanningen.

FELLES UNDERVISNING (ALLE INSTRUKTØRER OG TRENERE): Alle deltakere tar først obligatoriske felles-ekurs. Deretter gjennomfører deltakerne undervisning med kurslærer som nå vil foregå digitalt (påmelding lengre ned i saken). Når utdanningen her først er fullført, trenger du ikke ta den på nytt hvis du for eksempel velger utdanning innenfor en annen gren eller rolle. 

SPESIFIKK UNDERVISNING: Deretter velger deltakeren spesifikke kurs for sin gren, enten som instruktør eller trener. Velg e-kurs for din utdanning på NSFs e-kursportal. Praksissamling vil foregå i basseng. Etter praksissamling må alle trenere gjennomføre en praksisperiode i klubb for å få bestått kompetanse. 

 


Påmelding til felles undervisning (digitalt):

Gjør alle tre kurs på en uke, eller ta de kursene du evt. mangler. NB: Du må gjennomføre alle de tre kursene for å få bestått «Felles undervisning»-delen. Hvis du ikke har mulighet til å delta på alle tre kursene samme uke, kan du fordele de over flere uker. 

NB: Husk å gjennomføre felles e-kurs før kursstart (linker nederst på siden).

UKE 38 Klokkeslett: Fellesemner: Påmeldingslenke:
Mandag 19/9 18-22 Instruktør- og trenerrollen https://minidrett.nif.no/Event#6808296-010
Tirsdag 20/9 18-21 Grunnleggende ferdigheter og organisering https://minidrett.nif.no/Event#6808300-010
Torsdag 22/9 18-22 Planlegging og øktplan https://minidrett.nif.no/Event#6808301-010

 

UKE 43 Klokkeslett: Fellesemner: Påmeldingslenke:
Mandag 24/10 18-22 Instruktør- og trenerrollen https://minidrett.nif.no/Event#6808303-010
Onsdag 26/10 18-22 Planlegging og øktplan https://minidrett.nif.no/Event#6808304-010
Torsdag 27/10 18-21 Grunnleggende ferdigheter og organisering https://minidrett.nif.no/Event#6808305-010

Vi planlegger også digitale kurskvelder i uke 5 og 7 i 2023 (med forbehold om endringer).

For å gjennomføre påmelding, må du logge inn på MinIdrett med brukernavn og passord. Trenger du hjelp?

For spørsmål om utdanningen, kontakt Tore de Faveri