Digital fellesundervisning

NSF har gjort et grundig arbeid med å fornye modellen for instruktører og Trener 1-utdanning for alle grener. Det skal nå være enklere, mer effektivt, fleksibelt og kostnadsbesparende å fullføre utdanningen.

FELLES UNDERVISNING (ALLE INSTRUKTØRER OG TRENERE): Alle deltakere tar først obligatoriske felles-ekurs. Deretter gjennomfører deltakerne undervisning med kurslærer som nå vil foregå digitalt (påmelding lengre ned i saken). Når utdanningen her først er fullført, trenger du ikke ta den på nytt hvis du feks velger utdanning innenfor ny gren eller rolle. 

SPESIFIKK UNDERVISNING: Deretter velger deltakeren spesifikke kurs for sin gren, enten som instruktør eller trener. Velg e-kurs for din utdanning på NSFs e-kursportal. Praksissamling vil foregå i basseng. Etter praksissamling må alle trenere gjennomføre en praksisperiode i klubb for å få bestått kompetanse. 

 


Påmelding til felles undervisning (digitalt):

Gjør alle tre kurs på en uke, eller ta de kursene du evt. mangler. NB: Du må melde på til alle tre kurs for å få bestått «Felles undervisning»-delen. Hvis du ikke skulle fått mulighet til å delta på alle tre kursene denne gangen, må du vente til ny kursrunde. 

NB: Husk å gjennomføre felles e-kurs før kursstart (linker nederst på siden).

UKE 19 Klokkeslett: Fellesemner: Påmeldingslenke:
Mandag 9/5 18-22 Instruktør- og trenerrollen Gjennomført
Tirsdag 10/5 18-21 Grunnleggende ferdigheter og organisering Gjennomført
Torsdag 12/5 18-22 Planlegging og øktplan Gjennomført

 

UKE 21 Klokkeslett: Fellesemner: Påmeldingslenke:
Mandag 23/5 18-22 Instruktør- og trenerrollen https://minidrett.nif.no/Event#6227930-010
Tirsdag 24/5 18-22 Planlegging og øktplan https://minidrett.nif.no/Event#6227931-010
Onsdag 25/5 18-21 Grunnleggende ferdigheter og organisering https://minidrett.nif.no/Event#6227932-010

 
For å gjennomføre påmelding, må du logge inn på MinIdrett med brukernavn og passord. Trenger du hjelp?

For spørsmål om utdanningen, kontakt Tore de Faveri