Trener 2 svømming 2024

Norges Svømmeforbund arrangerer Trener 2 svømming i samarbeid med Høgskolen i Innlandet, og særforbundene golf, bandy, ski og friidrett. Dette er niende gang vi arrangerer Trener 2 svømming i dette samarbeidet.

Studiet gir 10 studiepoeng.

På Høgskolens hjemmeside finner du mer informasjon og påmeldingsmulighet. Søknadsfristen er 15. februar 2024.

  • Samling 1: felles for alle idrettene (en dag fellesundervisning – en dag svømmespesifikk undervisning). 27.-28. april 2024 på Elverum
  • Samling 2: svømmespesifikk. 3.-5. mai 2024 i Trondheim
  • Samling 3: felles for alle idrettene. 21.-22. september 2024 på Elverum

Deltakeravgift: kr 8280,- + semesteravgift. Med prosjektmidler fra World Aquatics, dekker NSF 100% av deltakeravgiften for kvinnelige trenere. NSF dekker 50% av deltakeravgiften for menn.

Slik søker du Trener 2 med studiepoeng:

Gå inn på denne siden: https://www.inn.no/studier/vare-studier/trener-2/

Under Søk studiet velger du betaling- og oppdragsstudier, helse- og sosialvitenskap vår 2024. Velg 7566 Trener 2 i nedtrekkslisten.

Slik søker du Trener 2 uten studiepoeng:

Gå inn på denne siden: https://evuweb.fsweb.no/evuweb/kurs/TRENER2,V2024

Kontaktperson i NSF: Tore de Faveri, tore@svomming.no

Gjengen fra 2022-kullet på Trener 2 svømming

 
Hopp til verktøylinje