Arrangere dommerkurs

Invitasjon til dommerkursI forbindelse med gjennomføring av kurs er det en del ting arrangøren må huske på og forberede. Huskelisten under gjelder for både klubber og kretser som arrangerer kurs.

Planleggingsfasen

 1. Utnevn en fra klubben som ansvarlig for kurset.
 2. Kontakt autorisert dommerinstruktør og gjør avtale om gjennomføring av kurset. Oversikt over de som kan holdet kurset finnes under linkene under:
  1. Dommerinstruktører svømming
  2. Dommerinstruktører stup
  3. Dommerinstruktører synkron
 3. Når tid og sted er avtalt skal kurset registreres via Idrettskurs, slik at kurset blir synlig på minidrett.nif.no. Avklar om arrangør eller dommerinstruktør gjør dette. Brukermanual ligger nederst på siden. Kurset skal ligge ute for påmelding senest 6 uker før kursstart.
 4. Når man skal bestemme hvor kurset skal holdes er det viktig at man finner et sted med godt egnede lokaler.
 5. Husk å sørge for overnatting for dommerinstruktør dersom det er nødvendig (og ev. reise).
 6. Arrangør bør sende invitasjonen til klubber i nærheten minst 6 uker før kurset. Invitasjonen bør inneholde type kurs, tidspunkt (dato og starttid), sted, dommerinstruktør, ansvarlig for påmelding (kontaktperson/minidrett.nif.no), påmeldingsfrist, pris og informasjon om mat og overnatting med priser.
 7. Påmeldingsfristen skal være 2 uker før kurset slik at man rekker å bestille kursmateriell i tide. Til de ulike kursene skal følgende materiell bestilles hvor:

 

 Kurs Hva slags   materiell? Hvor skal   det bestilles?
Kretsdommer svømming Kurspakke Forbundskontoret (kristin@svomming.no)
Forbundsdommer svømming Kurspakke Forbundskontoret (kristin@svomming.no)
Starterkurs svømming  Ingen
Kretsdommer stup  Kontakt stuputvalget
Forbundsdommer stup  Kontakt stuputvalget

 

7. Når dere har antallet deltakere må dere sørge for at det er lunsj, frukt og drikke til deltakerne hver kursdag. Det er også viktig å sørge for at alt teknisk utstyr er tilgjengelig og i god stand. Hør med dommerinstruktør hva han/hun trenger. (projektor, video/DVD-spiller, internett osv.).

8. Send deltakerliste til dommerinstruktør i god tid før kursstart. Ta gjerne også utskrift av deltakerlisten fra Idrettskurs og gi til dommerinstruktør.

NB! Kompetansekrav for å delta på ulike kurs:

 • Kretsdommerkurs: Fylt 14 år.
 • Forbundsdommerkurs: Fylt 18 år, vært autorisert kretsdommer i minst 2 år.
 • Starterkurs svømming: Må være Krets- eller Forbundsdommer svømming.
 • (Dersom dere tar i mot påmeldinger utenfor Minidrett.no er det viktig at dere sjekker alder og krever dokumentasjon på kompetanse. Husk at deltakeren MÅ ha en egen bruker på minidrett.no for at de skal kunne bli meldt på kurset – de bør altså melde seg på selv. E-post må også komme med.)

9. En ukes tid før kursstart bør det sendes ut informasjon om hva deltakerne må ha med seg av klær og utstyr og et detaljert program for helgen. I tillegg bør det være informasjon om lunsj, hvordan det gjøres med betaling osv. og en liten velkommen-hilsen.

10. Dommerinstruktør skal ha de oransje dommeraspirantkortene skal ha ved kretsdommerkurs svømming.

UNDER GJENNOMFØRINGEN

Det er lurt at den som er ansvarlig for kurset er tilstede og tilgjengelig under kurshelgen, særlig ved start/avslutning og i forbindelse med lunsj.

 

ETTERARBEID:

1. Etter endt kurs må arrangør/dommerinstruktør sørge for at deltakerne blir godkjent på Idrettskurs. Sjekk at alle deltakere er lagt inn, legg inn “Bestått” og “Oppmøte” på de som var til stede og besto kurset. Når du er sikker på at alle som besto har fått “bestått”(at beståttknappen har blitt blå), Klikker du på “Lås kurset for redigering” (så er kurset avsluttet og man har søket om VO-midler og Utdanningstilskudd). Ved dommerkurs må man sende deltakerliste, med navn og fødselsdato til kristin@svomming.no. Dommeraspirantkortene sendes til Norges Svømmeforbund, 0840 Oslo.

2. Sørg for at dommerinstruktør får honorar og dekket sine utgifter.

Ved avlysning av kurs 2-6 dager før kursstart utbetales 50 % av avtalt honorar. Avlysning senere utløser fullt, avtalt honorar. Se avtale mellom kurslærer/dommerinstruktør og arrangør nederst på siden.

Mal for invitasjon til dommerkurs:

Invitasjon til dommerkurs

Mal for praktisk informasjon til deltakere på dommerkurs:

Praktisk informasjon om dommerkurs

SPØRSMÅL:

Noe du lurer på i forbindelse med arrangeringen? Ta kontakt med oss:

MENY