Arrangere dommerkurs svømming – huskeliste

Klubber og kretser tilknyttet NSF kan arrangere Kretsdommerkurs, Forbundsdommerkurs og Starterkurs.

OPPGAVER OG HUSKELISTE KURSARRANGØRER

 1. Sørg for at det er en ansvarlig fra klubb/krets som er ansvarlig for kurset
 2. Ta kontakt med autorisert Dommerinstruktør i svømming for å avtale tid og sted for kurset, samt avklar følgende
   • Type kurs (krets/forbund/starter)
   • Sted, tid og varighet
   • Pris, påmeldingsfrist, kontaktperson
   • Lenke til påmelding
 3. Finn et egnet kurslokale og sørg for mat, frukt og drikke til deltakerne på kursdagen.
 4. Send ut invitasjon/informasjon til klubber i nærheten så tidig som mulig. Legg inn lenke til kurset på Min Idrett (denne får du av dommerinstruktør), da alle deltakere må melde seg på kurset her.
  Invitasjonen/informasjon må inneholde:
   • Type kurs (krets/forbund/starter)
   • Sted, tid og varighet
   • Pris, påmeldingsfrist, kontaktperson
   • Lenke til påmelding
 5. Ha dialog med dommerinstruktøren fram mot kurset med tanke på antall deltakere, utstyr det er behov for til gjennomføring og bestilling av kurspakke (kun kurspakke for Kretsdommerkurs).
 1. Ca en uke før kurset skal det sendes ut informasjon til deltakerne om tid og sted for kurset, hva de skal ha med seg, betaling og evt annen nødvendig informasjon. Deltakerliste med e-postadresser ber dere om fra dommerinstruktøren. Avklar med dommerinstruktør om utsendelse av lenke til e-læring.
 2. Kursansvarlig skal være til stede ved oppstart, ved matservering og ved avslutning og bør også være tilgjengelig så lenge kurset pågår.
 3. Kursarrangør dekker honorar til dommerinstruktør, samt kostnader til kurslokale, mat og drikke.
 4. Alle kurs som arrangeres i henhold til gjeldende retningslinjer fra NSF, får utdanningstilskudd. Se nærmere informasjon om dette på siden om Utdanningstilskudd.
 
Hopp til verktøylinje