Dommerkurs svømming – huskeliste for arrangører og dommerinstruktører

Kretsdommerkurs, Forbundsdommerkurs og Starterkurs kan arrangeres av klubber og kretser tilknyttet NSF.

Det er flott at klubber og kretser vil arrangere kurs – det er alltid brukt for nye dommere. For å gjøre det enklere å arrangere kurs, har vi satt opp en huskeliste for arrangører og for dommerinstruktører. Her er en oversikt over hva en skal huske på i forbindelse med planlegging, gjennomføring og avslutning av kurs.

OPPGAVER OG HUSKELISTE KURSARRANGØRER

 1. Sørg for at det er en ansvarlig fra klubb/krets som er ansvarlig for kurset
 2. Ta kontakt med autorisert Dommerinstruktør i svømming for å gjøre nødvendige avtaler om gjennomføring av kurset.
  Nødvendige avklaringer vil være:
  – behov for reise og overnatting
  – hva kurslærer trenger av utstyr til gjennomføring av kurs
  – avklar HVEM som bestiller kursmateriell
  – gjøre avtale om publisering av kurset på IDRETTSKURS ((så kurset er søkbart på Min idrett)
 3. Finn et egnet kurslokale og sørg for mat, frukt og drikke til deltakerne på kursdagen.
 4. Send ut invitasjon/informasjon til klubber i nærheten så tidig som mulig. Legg inn lenke til kurset på Min Idrett, da alle deltakere må melde seg på kurset her.
  Invitasjonen/informasjon må inneholde:
  – Type kurs (krets/forbund/starter)
  – Sted, tid og varighet
  – Pris, påmeldingsfrist, kontaktperson
 5. Ha dialog med dommerinstruktøren fram mot kurset med tanke på antall deltakere, utstyr det er behov for til gjennomføring og bestilling av kurspakke (kun kurspakke for Kretsdommerkurs).
 6. Ca en uke før kurset skal det sendes ut informasjon til deltakerne om tid og sted for kurset, hva de skal ha med seg, betaling og evt annen nødvendig informasjon. Deltakerliste med e-postadresser ber dere om fra dommerinstruktøren. Avklar med dommerinstruktør om utsendelse av lenke til e-læring.
  -> Bruk gjerne vårt forslag som utgangspunkt  – bruk gjerne klubbens brevmal (tekst i rødt tilpasses av arrangøren)
 7. Kursansvarlig skal være til stede ved oppstart, ved matservering og ved avslutning og bør også være tilgjengelig så lenge kurset pågår.
 8. Kursarrangør dekker honorar til dommerinstruktør, samt kostnader til kurslokale, mat og drikke.
 9. Alle kurs som arrangeres i henhold til gjeldende retningslinjer fra NSF, får utdanningstilskudd. Se nærmere informasjon om dette på siden om Utdanningstilskudd.

OPPGAVER DOMMERINSTRUKTØR

 1. Gjør nødvendige avtaler med kursarrangør om gjennomføring av kurset og få informasjon om tid og sted.
 2. Send mail til kristin@svomming.no med informasjon om kurset og opprettelse av e-læringskurs.
 3. Opprett kurset på Idrettskurs. Kurset skal ligge ut på Min idrett for påmelding så tidlig som mulig, fortrinnsvis 6 uker før kursstart.
 4. EI god tid før kurset, sendt ut informasjon til deltakerne om e-læring. Deltakerne må gjennomføre denne før kursdagen. E-læringskurset finner deltakerne i denne lenken. Deltakere logger seg inn med samme bruker som på Min idrett -> de velger Kretsdommer- eller Forbundsdommerkurs -> Velg kurssted og dato -> velg rett kurs.
 5. Ha dialog med kursarrangører fram mot kursdagen og send deltakerliste med e-postadresser til kontaktpersonen i god tid før kurset.
 6. Gjennomfør kurset som avtalt.
 7.  Når kurset er gjennomført, skal du som kurslærer gjøre følgende i Idrettskurs:
  – Sjekke at alle deltakerne er lagt inn.
  – Legge inn «Bestått» og «Oppmøte» på de som var til stede og bestod kurset.
  – Låse kurset for redigering og avslutte kurset.
 8. Etter forbundsdommerkurs, sender dommersinstruktør en oversikt til NSF over nye Forbundsdommere, inkl størrelse på dommerskjorte.

 

KURSMATERIELL TIL DOMMERKURS

Kurs  Hva slags materiell?  Hvor skal det bestilles?
Kretsdommer svømming Kurspakke, kr 250 pr pakke
Inkluderer tilgang til nettbasert kurs, kursmateriell, dommeraspirantkort og Lovhefte.
Dommeraspirantkort sendes til NSF når stevner er gjennomført. Kretsdommerskjorte kommer da i posten.
Send e-post NSF Forbundskontoret om å opprette e-læringskurs samt bestilling av kurspakke.

Send til kristin@svomming.no

Forbundsdommer svømming Kurspakke,  kr 200 pr pakke
Inkluderer tilgang til nettbasert kurs og en Forbundsdommerskjorte til alle som har fått godkjent kurset.
Send e-post NSF Forbundskontoret om å opprette e-læringskurs.

kristin@svomming.no

Starterkurs svømming Ingen

 

NB! Kompetansekrav for å delta på ulike kurs:

 • Kretsdommerkurs: Fylt 14 år.
 • Forbundsdommerkurs: Fylt 18 år, vært autorisert kretsdommer i minst 2 år.
 • Starterkurs svømming: Må være Krets- eller Forbundsdommer svømming.