Arrangere trenerkurs

Ved gjennomføring av kurs er det en del ting arrangør må planlegge. Huskelisten under gjelder for både klubber og kretser.

Klubber/kretser arrangerer Trener 1 «Del 3 – NSFs generelle emner» og «Del 4 svømming«. (Del 1 og del 2 gjennomfører deltakerne som e-læring på egenhånd.)

NSF sentralt arrangerer Trener 1 Del 4 for stup, synkronsvømming, vannpolo og Open Water! Ta kontakt ved interesse.

PLANLEGGINGSFASEN (Trener 1 del 3 og/ eller del 4 i svømming)

 1. Utnevn en fra klubben som har ansvar for kurset.
 2. Kontakt autorisert kurslærer og gjør avtale om gjennomføring av kurset. (Oversikt over kurslærere finnes som vedlegg nede på siden.)
 3. Når tid og sted er avtalt skal kursene (både del 3 og del 4) registreres via Idrettskurs, slik at kursene blir synlig på minidrett.nif.no. Avklar om arrangør eller kurslærer gjør dette. (Brukermanual ligger nederst på siden.) Kurset bør senest legges ut 3 måneder før kurset skal holdes, men det må ligge ute for påmelding senest 6 uker før kursstart. Husk at det tar lenger tid å fylle et trenerkurs enn et instruktørkurs. Del 3 lages som et kurs, og del 4 som et kurs.
 4. Kurssted: Det er viktig at man finner et sted med godt egnede lokaler og kort avstand mellom teorirom og basseng, slik at kurset kan gjennomføres effektivt. Det er best om man kan være alene i bassenget under kurset.
  1. Det bør være plass til minst 20 deltakere.
  2. På del 3 trengs 3 timer i basseng (lørdag eller søndag) + 17 timer i klasserom
  3. På Del 4 trengs 3+2 timer i basseng (helst en økt lørdag og en søndag) + 15 timer i klasserom
  4. Nøyaktig timeplan må avtales med kurslærer, se mal nederst på siden.
 5. Husk å sørge for overnatting for kurslærer dersom det er nødvendig (og ev. reise).
 6. Arrangør bør sende invitasjonen til klubber og andre interesserte så snart kurset er lagt ut på minidrett.nif.no (helst 3 måneder før kurset). Invitasjonen bør inneholde type kurs, tidspunkt (dato og starttid), sted, kurslærer, ansvarlig for påmelding (kontaktperson/minidrett.nif.no), påmeldingsfrist, pris og informasjon om mat og overnatting med priser.

Påmeldingsfristen skal være 2 uker før kurset slik at man rekker å bestille kursmateriell i tide. Til de ulike kursene skal følgende materiell bestilles hvor:

 Kurs Hva slags materiell? Hvor skal det bestilles?
Trener 1 del 3 – NSFs generelle emner Kurspakke Trener 1 del 3 Idrettsbutikken.no
Trener 1 del 4 – svømming Ingenting å bestille

Deltakerhefter finner deltakerne i vårt digitale klasserommet for Trener 1.

7. Når dere har antallet deltakere må dere sørge for at det er lunsj, frukt og drikke til deltakerne hver kursdag. Det kan også være lurt å sjekke om man har tilgjengelig utstyr til gjennomføring av livredning og ev. hvis kurslærer trenger noe. Hvis dette ikke finnes må det lånes eller kjøpes inn. Det er også viktig å sørge for at alt teknisk utstyr er tilgjengelig og i god stand. Hør med kurslærer hva de trenger. (projektor, video/DVD-spiller, internett osv.).

8. Send deltakerliste til kurslærer i god tid før kursstart. Ta gjerne også utskrift av deltakerlisten fra Idrettskurs og gi til kurslærer.

NB! Kompetansekrav for å delta på kurs:

 • Trener 1: Det året man fyller 16 år.
 • (Dersom dere tar imot påmeldinger utenfor Minidrett.no er det viktig at dere sjekker alder og krever dokumentasjon på kompetanse. Husk at deltakeren MÅ ha en egen bruker på minidrett.no for at de skal kunne bli meldt på kurset – de bør altså melde seg på selv.)

9. En ukes tid før kursstart bør det sendes ut informasjon om hva deltakerne må ha med seg (klær og utstyr) og et detaljert program. Informer om obligatorisk e-læringen som gjøres i god tid før kursstart. I tillegg bør det være informasjon om lunsj, hvordan det gjøres med betaling osv. og en liten velkommen-hilsen. (Se forslag til praktisk info og timeplan nederst på siden.)

UNDER GJENNOMFØRINGEN

Det er lurt at den som er ansvarlig for kurset er tilstede og tilgjengelig under kurshelgen, særlig ved start/avslutning og i forbindelse med lunsj.

 

ETTERARBEID

1. Etter endt kurs må arrangør/kurslærer sørge for at deltakerne blir godkjent på Idrettskurs. Sjekk at alle deltakere er lagt inn, legg inn «Bestått» og «Oppmøte» på de som var til stede og besto kurset. Når du er sikker på at alle som besto har fått «bestått», klikker du på «Lås kurset for redigering» (så er kurset avsluttet og man har søket om VO-midler og Utdanningstilskudd).

2. Sørg for at kurslærer får honorar og dekket sine reiseutgifter.

3. Arrangørklubb/krets fakturerer deltakerne i etterkant av kurset.

Ved avlysning av kurs 2-6 dager før kursstart utbetales 50 % av avtalt kurslærerhonorar. Avlysning senere utløser fullt, avtalt honorar. Se avtale mellom kurslærer og arrangør nederst på siden.

SPØRSMÅL:

Noe du lurer på i forbindelse med arrangeringen? Ta kontakt med oss!