Arrangere kurs

Ved gjennomføring av kurs er det en del ting arrangør må planlegge. Huskelisten under gjelder for både klubber og kretser.

Klubb/krets kan arrangere instruktørkurs for begynnerinstruktør og videregående instruktør svømming, baby- og småbarnssvømming og Instruktørkurs funksjonshemmede* (Parakurs svømmeopplæring).

NSF sentralt arrangerer instruktørkurs i stup, synkronsvømming og minipolo, se kontaktsiden for info.

Planleggingsfasen

 1. Utnevn en fra klubben som ansvarlig for kurset.
 2. Kontakt autorisert kurslærer og gjør avtale om gjennomføring av kurset. (Oversikt over kurslærere finnes du som vedlegg nederst på siden.)
 3. Når tid og sted er avtalt skal kurset registreres via Idrettskurs, slik at kurset blir synlig på minidrett.nif.no. Avklar om arrangør eller kurslærer gjør dette. Brukermanual ligger nederst på siden. Kurset skal ligge ute for påmelding senest 6 uker før kursstart.
 4. Kurssted: Det er viktig at man finner et sted med godt egnede lokaler og kort avstand mellom teorirom og basseng, slik at kurset kan gjennomføres effektivt. Det er best om man kan være alene i bassenget under kurset. Det bør være god plass til 20 deltakere.
 5. Husk å sørge for overnatting for kurslærer dersom det er nødvendig (og ev. reise).
 6. Arrangør bør sende invitasjonen til klubber i nærheten og andre interesserte minst 6 uker før kurset. Invitasjonen bør inneholde type kurs, tidspunkt (dato og starttid), sted, kurslærer, ansvarlig for påmelding (kontaktperson/minidrett.nif.no), påmeldingsfrist, pris og informasjon om mat og overnatting med priser.

Deltakere som ikke representerer klubb i NSF, kan delta dersom det er ledig plass på kurset ved påmeldingsfrist. Deltakeravgift for ikke-medlemmer skal være det dobbelte av ordinær deltakeravgift.
Vi presiserer at ordinær deltakeravgift forutsetter at deltaker er instruktør, trener, dommer eller har annen relevant rolle i klubb tilknyttet NSF. Her sendes faktura for deltakelse til den enkelte svømmeklubb.

Påmeldingsfristen skal være 2 uker før kurset slik at man rekker å bestille kursmateriell i tide. Informasjon om hva som skal bestilles finnes under beskrivelsen av de ulike instruktør- og trenerkursene.

 • Når dere har antallet deltakere må dere sørge for at det er lunsj, frukt og drikke til deltakerne hver kursdag. Det kan også være lurt å sjekke om man har tilgjengelig utstyr til gjennomføring av livredning og ev. hvis kurslærer trenger noe. Hvis dette ikke finnes må det lånes eller kjøpes inn. Det er også viktig å sørge for at alt teknisk utstyr er tilgjengelig og i god stand. Hør med kurslærer hva de trenger. (projektor, video/DVD-spiller, internett osv.).
 • Send deltakerliste til kurslærer i god tid før kursstart. Ta gjerne også utskrift av deltakerlisten fra Idrettskurs og gi til kurslærer.
 • En ukes tid før kursstart bør det sendes ut praktisk informasjon til deltakerne:
  • Navn og kontaktinfo til kurslærer
  • Sted og tid
  • Klær/utstyr som må medbringes
  • Hvilke e-kurs som inngår i utdanningen
 • Kompetansebevisene skal kurslærer ha ved instruktørkurs.

UNDER GJENNOMFØRINGEN

Det er lurt at den som er ansvarlig for kurset er tilstede og tilgjengelig under kurshelgen, særlig ved start/avslutning og i forbindelse med lunsj.

 

ETTERARBEID:

 1. Etter endt kurs må arrangør/kurslærer sørge for at deltakerne blir godkjent på Idrettskurs. Sjekk at alle deltakere er lagt inn, legg inn «Bestått» og «Oppmøte» på de som var til stede og besto kurset. Når du er sikker på at alle som besto har fått «bestått», Klikker du på «Lås kurset for redigering» (så er kurset avsluttet og man har søket om VO-midler og Utdanningstilskudd).
 2. Sørg for at kurslærer får honorar.

Ved avlysning av kurs 2-6 dager før kursstart utbetales 50 % av avtalt kurslærerhonorar. Avlysning senere utløser fullt, avtalt honorar. Se avtale mellom kurslærer og arrangør nederst på siden.

SPØRSMÅL:

Noe du lurer på i forbindelse med arrangeringen? Ta kontakt med oss.

 
Hopp til verktøylinje