Arrangere instruktørkurs

Ved gjennomføring av kurs er det en del ting arrangør må planlegge. Huskelisten under gjelder for både klubber og kretser.

Klubb/krets kan arrangere instruktørkurs for begynnerinstruktør og videregående instruktør svømming, baby- og småbarnssvømming, Instruktørkurs funksjonshemmede* (Parakurs svømmeopplæring) og Instruktørkurs vanngymnastikk.

*For planlegging og gjennomføring av Instruktørkurs svømmeopplæring og funksjonsnedsettelser (Parakurs svømmeopplæring), se nærmere spesifisering i tillegg til oversikten under.

NSF sentralt arrangerer instruktørkurs i stup, synkronsvømming og minipolo! Kontakt Ingrid Lægreid IngridEikestol.Laegreid@svomming.no

Planleggingsfasen

 1. Utnevn en fra klubben som ansvarlig for kurset.
 2. Kontakt autorisert kurslærer og gjør avtale om gjennomføring av kurset. (Oversikt over kurslærere finnes du som vedlegg nederst på siden.)
 3. Når tid og sted er avtalt skal kurset registreres via Idrettskurs, slik at kurset blir synlig på minidrett.nif.no. Avklar om arrangør eller kurslærer gjør dette. Brukermanual ligger nederst på siden. Kurset skal ligge ute for påmelding senest 6 uker før kursstart.
 4. Kurssted: Det er viktig at man finner et sted med godt egnede lokaler og kort avstand mellom teorirom og basseng, slik at kurset kan gjennomføres effektivt. Det er best om man kan være alene i bassenget under kurset. Det bør være god plass til 20 deltakere.
 5. Husk å sørge for overnatting for kurslærer dersom det er nødvendig (og ev. reise).
 6. Arrangør bør sende invitasjonen til klubber i nærheten og andre interesserte minst 6 uker før kurset. Invitasjonen bør inneholde type kurs, tidspunkt (dato og starttid), sted, kurslærer, ansvarlig for påmelding (kontaktperson/minidrett.nif.no), påmeldingsfrist, pris og informasjon om mat og overnatting med priser.

Deltakere som ikke representerer klubb i NSF, kan delta dersom det er ledig plass på kurset ved påmeldingsfrist. Deltakeravgift for ikke-medlemmer skal være det dobbelte av ordinær deltakeravgift.
Vi presiserer at ordinær deltakeravgift forutsetter at deltaker er instruktør, trener, dommer eller har annen relevant rolle i klubb tilknyttet NSF. Her sendes faktura for deltakelse til den enkelte svømmeklubb.

Påmeldingsfristen skal være 2 uker før kurset slik at man rekker å bestille kursmateriell i tide. Til de ulike kursene skal følgende materiell bestilles hvor:

 Kurs Hva slags   materiell? Hvor skal   det bestilles?
Begynnerinstruktør Kurspakke   Begynnerinstruktør «Slik   lærer du å svømme», Kompetansebevis for instr./trenere, Mini-Anne. Idrettsbutikken.no
Videregående   instruktør Videregående instruktør – kurspakke «Svømmeaktivitet   for viderekommende», deltakerhefte (Fyller ut   kompetansebeviset de fikk på Begynnerinstruktørkurset) Idrettsbutikken.no
Baby- og   småbarnssvømming «Baby- og   småbarnssvømming» (Fyller ut kompetansebeviset de fikk på Begynnerinstruktørkurset) Idrettsbutikken.no
Instruktørkurs funksjonshemmede (Parakurs svømmeopplæring) Fra lek i vann til svømming. Om svømmeopplæring og funksjonsnedsettelser. (Fyller ut kompetansebeviset de fikk på Begynnerinstruktørkurset) Idrettsbutikken.no
Instruktørkurs vanngymnastikk Kurspakke instruktørkurs vanngymnastikk Forbundskontoret (kristin@svomming.no)

7. Når dere har antallet deltakere må dere sørge for at det er lunsj, frukt og drikke til deltakerne hver kursdag. Det kan også være lurt å sjekke om man har tilgjengelig utstyr til gjennomføring av livredning og ev. hvis kurslærer trenger noe. Hvis dette ikke finnes må det lånes eller kjøpes inn. Det er også viktig å sørge for at alt teknisk utstyr er tilgjengelig og i god stand. Hør med kurslærer hva de trenger. (projektor, video/DVD-spiller, internett osv.).

8. Send deltakerliste til kurslærer i god tid før kursstart. Ta gjerne også utskrift av deltakerlisten fra Idrettskurs og gi til kurslærer.

NB! Kompetansekrav for å delta på ulike kurs:

 • Begynnerinstruktør: Det året man fyller 15 år.
  • Kompetansebevis gjelder som autorisert instruktør fra fylt 18 år. Dvs. at man ikke kan være ansvarlig for kurs før man er fylt 18 år.
 • Videregående instruktør: Det året man fyller 15 år og har bestått ”Begynnerinstruktør”.
  • Kompetansebevis gjelder som autorisert instruktør fra fylt 18 år. Dvs. at man ikke kan være ansvarlig for kurs før man er fylt 18 år.
 • Instruktørkurs funksjonshemmede: Det året man fyller 15 år og har bestått «Begynnerinstruktør».  Også åpen for fysioterapeuter.
 • Instruktørkurs vanngymnastikk: Fylt 18 år og gjennomført Norsk Grunnkurs Førstehjelp.
 • (Dersom dere tar i mot påmeldinger utenfor Minidrett.no er det viktig at dere sjekker alder og krever dokumentasjon på kompetanse. Husk at deltakeren MÅ ha en egen bruker på minidrett.no for at de skal kunne bli meldt på kurset – de bør altså melde seg på selv.)

9. En ukes tid før kursstart bør det sendes ut informasjon om hva deltakerne må ha med seg av klær og utstyr og et detaljert program for helgen. I tillegg bør det være informasjon om lunsj, hvordan det gjøres med betaling osv. og en liten velkommen-hilsen. På Begynnerinstruktør må det informeres godt om e-læringen som skal gjøres i forkant av kurset. Se forslag til infomail for instruktørkursene nederst på siden.

10. Kompetansebevisene skal kurslærer ha ved instruktørkurs.

UNDER GJENNOMFØRINGEN

Det er lurt at den som er ansvarlig for kurset er tilstede og tilgjengelig under kurshelgen, særlig ved start/avslutning og i forbindelse med lunsj.

 

ETTERARBEID:

1. Etter endt kurs må arrangør/kurslærer sørge for at deltakerne blir godkjent på Idrettskurs. Sjekk at alle deltakere er lagt inn, legg inn «Bestått» og «Oppmøte» på de som var til stede og besto kurset. Når du er sikker på at alle som besto har fått «bestått», Klikker du på «Lås kurset for redigering» (så er kurset avsluttet og man har søket om VO-midler og Utdanningstilskudd).

2. Sørg for at kurslærer får honorar.

Ved avlysning av kurs 2-6 dager før kursstart utbetales 50 % av avtalt kurslærerhonorar. Avlysning senere utløser fullt, avtalt honorar. Se avtale mellom kurslærer og arrangør nederst på siden.

SPØRSMÅL:

Noe du lurer på i forbindelse med arrangeringen? Ta kontakt med oss.