Arrangere klubbutvikling

Klubbutviklingsprosesser og styrearbeid i praksis gjennomføres i klubb. Klubbens ledelse tar kontakt med NSF for å planlegge besøkene/prosessene. Kurs og klubbutviklingsprosesser er gratis for klubbene, men klubben må fikse egnede lokaler (muligheter for gruppearbeid) med følgende utstyr: flip-over, tusjer, projektor, samt bevertning.

NSF har klubbveiledere med kompetanse innen ulike områder, dermed kan vi koordinere slik at klubben får besøk av en veileder som passer klubbens behov.

Forberedelser
Alle besøk og prosesser krever god planlegging, forankring i styret og forberedte deltakere. Begynn planlegging av prosessen/besøket i god tid.

  • Definer behov – hva har klubben behov? Er det et «stunt» -eller del av en plan?
  • Når ønsker man kurset/prosessen? (eks: så fort som mulig, i løpet av april/mai, om 2 mnd eller om 6 mnd?)
  • Sett dato – finn ut når (hvor langt i fremtiden). Hvilke ukedager passer best?
  • Avtal agenda direkte med klubbveileder
  • Send evt forberedelseskjema, årsberetning og annen relevant informasjon til klubbveileder
  • Send ut invitasjon i god tid til deltakerne

Under gjennomføringen

  • Styret er godt representert og tilgjengelig på hele kvelden.
  • Alle deltakere bør være med på hele prosessen/kurset (ikke slik at mange går tidlig)
  • Klubben må ha en person som skriver referat.

Etter
Referatet tas med på neste styremøtet.
Klubben avtaler videre oppfølging med klubbveileder eller NSF.

 
Hopp til verktøylinje