Utdanningskontakten

Klubbens utdanningskontakt skal ha oversikt over utdanningsnivået hos instruktører, trenere, dommere og tillitsvalgte, samt vurdere behovet for utdanning i klubben. Det er viktig å sikre at personer i de ulike rollene i klubben, har nødvendig kompetanse for å fylle rollene.

Utdanningskontakten bør ha god kjennskap til NSFs utdanningstilbud, slik som det er vist på disse sidene og i heftet «Utdanning i Norges Svømmeforbund».

De viktigste oppgavene for utdanningskontakten er:

  • Lage/oppdatere oversikt over utdanningsnivået hos instruktører, trenere, dommere og tillitsvalgte i klubben.
  • Kartlegge behovet for utdanning i klubben.
  • I samarbeid med sportslig ansvarlig, svømmeskoleansvarlig, dommeransvarlig og leder, lage en utdanningsplan for klubbens instruktører, trenere, dommere, ledere etc samt gjøre denne kjent.
  • Sette opp budsjett for ulike utdanningstiltak og følge opp bruken av midler til utdanning.
  • Informere om utdanningstilbudet, og motivere til deltakelse, for alle i klubben. Bruk gjerne nyhetsbrev, webside/Facebook, e-post etc.
  • Registrere klubbens utdanningstiltak i idrettens database; opprette kurs, følge opp påmeldinger, avslutte kurs. Idrettskurs må brukes. Informasjon om dette finner du her.
  • Se til at personer som tar utdanning blir gitt spennende og utviklende oppgaver i klubben, relatert til den utdanning de har tatt.
  • Søke om støtte til utdanningstiltak der det er mulig og tilgjengelig. Her finner du informasjon om NSFs utdanningstilskudd.
  • Rapportere om utdanningsområdet til klubbens årsmelding.