Ledsagerkurs funksjonshemmede

Mål: Ledsager skal etter kurset ha tilegnet seg kunnskaper som gir trygghet for å være med funksjonshemmede i vann – enten dette er som del av et organisert kurs eller i offentlig bading.
Målgruppe: Ledsagere til funksjonshemmede. Med ledsagere menes f.eks. støttekontakter, treningskontakter og fritidsassistenter. Aldersgrense for å ta kurset er 14 år.
Varighet: 4 timer
Innhold: Praktisk og teoretisk grunnlag som skal gi trygghet for å være med funksjonshemmede i vann. Innholdet i kurset bygger på dagskurset Instruktørkurs funksjonshemmede, samt boka «Fra lek i vann til svømming. Om svømmeopplæring og funksjonsnedsettelser.» Det er ikke noe krav om forkunnskaper for å være med . Livredning er ikke en del av kurset.
Autorisasjon: Kurset gir ingen formell kompetanse.
Hvem kan arrangere: Klubber innen NSF, svømmekretser og NSF sentralt.
Materiell: Anbefalt litteratur er «Fra lek i vann til svømming. Om svømmeopplæring og funksjonsnedsettelser.», Halvorsen/Kahrs 2008
 
Hopp til verktøylinje