Dommerkurs stup

Det arrangeres kretsdommerkurs og forbundsdommerkurs i stup i Bergen, 16. – 18. februar 2018.

Kursene arrangeres av Bergen Stupeklubb med godkjenning fra Stuputvalget.

Kurset er aktuelt for alle som ønsker å bli dommere, fornye dommerlisensen, gå fra kretsdommer til forbundsdommer, og for de som vil lære mer om hva barna deres holder på med.

Foto: EM jr. Bergen 2017

Forkunnskaper:

Kretsdommer: Må ha fylt 14 år, ellers ingen forkunnskaper.

Forbundsdommer: Må ha fylt 18 år, og vært praktiserende kretsdommer i minimum 2 år.

Tid og sted:

Kursene gjennomføres på AdO Arena i Bergen.

Fredag 16.02: kl. 17.00-21.00 (teori)

Lørdag 17.02: kl. 08.00-10.00 (praksis), kl. 10.00-18.00 (teori)

Søndag 18.02: kl. 08.00-10.00 (praktisk prøve), kl. 10.00-13.00 (teori), kl. 13.00-15.00 (dommerprøven)

Dommerinstruktører:

Anna Maja Holm Thorsen (FINA sertifisert og LEN A dommer)

Paul Joachim Bloch Thorsen (Dommerinstruktør i NSF)

Kursavgift og invitasjon:

kr. 1000. Bergen Stupeklubb fakturer klubber.

Mer info finner du i invitasjonen.

Påmelding:

Gjøres via MinIdrett:

Påmelding Kretsdommerkurs

Påmelding Forbundsdommerkurs

Kontaktinfo:

Paul Joachim Bloch Thorsen, hovedtrener i Bergen stup: hovedtrener@bergen-stupeklubb.no