Trener 1-kurs

Trener 1-kurs for svømming, stup, synkronsvømming og vannpolo inneholder alt du trenger for å være trener for barn; undervisningsmetodikk, trenerrollen, teknikker, sikkerhet og livredning, vekst og utvikling, verdier etc. Les videre for å finne kursdatoer og -steder, samt informasjon om innholdet.

NSFs nye Trener 1-kurs inneholder fire deler. De to første delene er selvstudie (e-læring), og de to siste er tradisjonelle kurs med kurslærer.

Se under «Relaterte filer» for å laste ned Trener 1-flyer.

Mål for Trener 1

Gjøre treneren i stand til å gi en innlæring av grunnleggende tekniske ferdigheter. Utvikle fysiske, psykiske og sosiale egenskaper for utøvere på begynnernivå, og å ivareta utøvernes behov i et sosialt, spennende og trygt miljø.

Målgruppe

Aktivitetsledere, instruktører, nåværende og tidligere utøvere, ungdommer, voksne og foreldre med kjennskap til idrett som ønsker å bli trenere for utøvere på begynnernivå. Man kan delta fra det året man fyller 16 år.

Oppbygging og kursdatoer

DEL 1 – Idrettens fellesemner Påmelding Registrering av kompetanse
Idrett uten skader, Idrett for funksjonshemmede, Aldersrelatert trening, Trenerrollen, Barneidrettens verdigrunnlag. Første gang du er inne på e-læringsportalen? Gå da til forsiden av portalen og registrer deg som bruker før du går videre. Klikk her for å komme til e-læringsportalen Send kursbeviset for hvert emne til tore@svomming.no
DEL 2 – NSFs Grunnleggende OnlineKurs (GOK) Påmelding Registrering av kompetanse
Generelle treneremner, Grenspesifikke emner, Planlegging, Utviklingstrapp, Sikkerhetsforskrifter og alarmplan. Kursene er grenspesifikke, så man tar kurset for den grenen man ønsker å utdanne seg innenfor. Gå da til forsiden av portalen og registrer deg som bruker før du går videre. Klikk her for å komme til e-læringsportalen Send kursbeviset til tore@svomming.no

Klikk på stedsnavn for å komme til påmeldingssiden.

DEL 3 – NSFs generelle emner Sted og dato
Organisasjonen NSF, Treningsplanlegging generelt, Grunnleggende ferdigheter i vann, HLR/førstehjelp/livredning, Anatomi/fysiologi/biomekanikk, Trenerrollen i NSF Bryne, 26.-28. februar
Oslo, 22.-24. april

Før man kan ta Del 4, må Del 3 være gjennomført.

DEL 4 – Grenspesifikk del
Svømming Stup
Bryne, 22.-24. april
Oslo, 3.-5. juni
Ingen kurs planlagt
Synkron Vannpolo
Ingen kurs planlagt a) BS&TC-delen:
Ingen kurs planlagt
b) SPC-delen:
Ingen kurs planlagt
 
Hopp til verktøylinje