Overdommerkurs svømming i Stavanger 6. november

Lørdag 6. november arrangeres Overdommerkurs i svømming på Quality Airport Hotel Stavanger. Kurset starter kl 1000 og avsluttes kl 1600. 
Overdommerkurs er det øverste kurset nivået av dommerkurs i NSF. Dommere som har vært Forbundsdommere i minst 2 år kan søke om å være med. 

Invitasjon til kurset.

Overdommerkurset består av 3 deler:

  • Modul 1: Nettbasert del; teori– gjennomføres på egenhånd.
  • Modul 2: Kursdag 6 timer – Bevisstgjøring og holdninger– 
  • Modul 3: Praksis under veiledning av dommerinstruktør ved 2 stevner(ikke stevne- økter)

 

  • Innhold: Svømmeregelverket, spesielt med fokus på overdommerrollen. Overdommerrollen; oppgaver, samspill mellom overdommer, arrangør, trenere/ledere/svømmere. Undervisning og diskusjon.
  • Vurdering: Veiledning og tilbakemelding fra dommerinstruktør (DI), samt vurdering gjennom prosessevaluering av kurslærer. Godkjennelse som overdommer skjer på bakgrunn av innstilling til NSF fra DI, basert på evalueringsskjema.
  • Arrangør:  Norges Svømmeforbund sentralt.
  • Kurslærere:  Alice Boyd og Erik Grøtting, begge er FINA-dommere
  • Søknadsskjema:      Søknadsskjema Stavanger – frist for påmelding er 15. oktober


Dommerutvalget i NSF vurderer søknadene og foretar kursopptaket. Bekreftet kursplass gis tilbakemelding om 20. oktober 2021. Det er plass til inntil 10 deltakere på kurset.

  • Kostnad: Deltakeravgift på kr 1750,- faktureres deltakerklubbene i etterkant av kurset.  Deltakerklubbene må selv påkoste utgifter til reiser og eventuelle opphold i forbindelse med de ulike modulene.

Spørsmål til NSF sentralt rettes til kristin@svomming.no.

 

 
Hopp til verktøylinje