Trener 1 vannpolo, synkron og Open Water vår 2019

Vinter/vår 2019 vil det arrangeres Trener 1 kurs for vannpolo, synkronsvømming og Open Water svømming.Målet med Trener 1 er å gjøre treneren i stand til å gi en innlæring av grunnleggende tekniske ferdigheter, utvikle fysiske, psykiske og sosiale egenskaper for utøvere på begynnernivå, og å ivareta utøvernes behov i et sosialt, spennende og trygt miljø.

Trener 1 deles i fire deler der del 1 og 2 gjennomføres som e-læring, mens del 3 og del 4 er undervisning i klasserom og basseng. Del 3 er en felles samling for alle våre grener, og del 4 er grenspesifikk. I tillegg til de fire delene gjennomføres praksis på minimum 45 timer i klubb. Les mer om Trener 1 her.

Du må ha gjennomført alle fire deler + praksis for å bli godkjent Trener 1.

Trener 1 del 3 – NSFs generelle emner

Alle MÅ ha gjennomført del 3 i tillegg til del 4 for sin aktuelle gren.

Trener 1 del 3 generelle emner settes opp i Oslo 8. – 10. februar. Denne helgen er forbeholdt deltakere på Trener 1 vannpolo, synkron og Open Water, men andre deltakere kan delta om det er plass. Del 3 inneholder viktige tema som trenerrollen, treningsplanlegging, anatomi/fysiologi/biomekanikk samt HLR og sikkerhet.

Påmelding: Via MinIdrett

Trener 1 del 4 Open Water

Mam må ha gjennomført del 3 før del 4 Open Water.

Arrangeres to ganger vinter/vår 2019:

Arrangeres på Sogn bad og Ullevål 8. – 9. februar. Deltakere på denne helgen må også delta på utedelen på kurset i mai for å få godkjent kurs. Hvis du ikke har del 3 fra før, og siden denne helgen arrangeres samtidig som del 3, tipser vi om at Lambertseter svømmeklubb arrangerer et del 3 kurs 22.-24. mars.

Påmelding til kurset 8. – 9. februar: Via MinIdrett

Arrangeres også på Sognsvann i Oslo 24. – 26. mai. Her er også utesvømmingsdelen med.

Påmelding til kurset 24.-26. mai: Via MinIdrett

Les mer om innhold i Trener 1 del 4 Open Water

Trener 1 del 4 vannpolo

Man må ha gjennomført del 3 før del 4 vannpolo.

Arrangeres i Oslo 1. – 3. mars. 

Påmelding: Via MinIdrett

Les mer om innhold Trener 1 del 4 vannpolo

Trener 1 del 4 synkronsvømming

Man må ha gjennomført del 3 før del 4 synkronsvømming.

Arrangeres på Sogn og Ullevål i Oslo 22. – 24. mars.

Påmelding: Via MinIdrett

Les mer om innhold Trener 1 del 4 synkronsvømming

Spørsmål?

Ta kontakt med Cathrine Aa Dalen, cathrine@svomming.no

MENY