Trener 2 svømming 2022

Norges Svømmeforbund arrangerer Trener 2 svømming i samarbeid med Høgskolen i Innlandet, og særforbundene golf, bandy, ski, orientering, friidrett, triatlon og volleyball. Dette er syvende gang vi arrangerer Trener 2 svømming i dette samarbeidet.

Studiet gir 10 studiepoeng. Oppstart 5. mai 2022 digitalt, etterfulgt av kurssamling 7.-8. mai 2022.

På Høgskolens hjemmeside finner du mer informasjon og påmeldingsmulighet. Påmeldingen åpner 10. desember, og søknadsfristen er 15. februar 2022.

  • Samling 1: digital samling 5. mai 2022 + felles for alle idrettene (en dag fellesundervisning – en dag svømmespesifikk undervisning). 7.-8. mai 2022 på Elverum
  • Samling 2: svømmespesifikk. 20.-22. mai i Trondheim
  • Samling 3: felles for alle idrettene. 24.-25. september 2022 på Elverum

Deltakeravgift: kr 7500,- + semesteravgift. NSF dekker 50% av deltakeravgiften (100% for kvinner, med støtte fra FINA Olympic Aquatic support programme)

Slik søker du Trener 2 med studiepoeng:

Gå inn på betaling- og oppdragsstudier, helse- og sosialvitenskap vår 2022. Velg Trener 2 øverst i nedtrekkslisten.

Slik søker du Trener 2 uten studiepoeng:

Velg «Trener 2 kurs, uten studiepoeng» på denne siden: https://evuweb.fsweb.no/evuweb/kurs?inst=HINN

Kontaktperson i NSF: Tore de Faveri, tore@svomming.no