Trener 2 svømming 2023

Norges Svømmeforbund arrangerer Trener 2 svømming i samarbeid med Høgskolen i Innlandet, og særforbundene golf, bandy, ski og friidrett. Dette er åttende gang vi arrangerer Trener 2 svømming i dette samarbeidet.

Studiet gir 10 studiepoeng.

På Høgskolens hjemmeside finner du mer informasjon og påmeldingsmulighet. Påmeldingen åpner 16. november, og søknadsfristen er 15. februar 2023.

  • Samling 1: felles for alle idrettene (en dag fellesundervisning – en dag svømmespesifikk undervisning). 29.-30. april 2023 på Elverum
  • Samling 2: svømmespesifikk. 12.-14. mai 2023 i Trondheim
  • Samling 3: felles for alle idrettene. 23.-24. september 2023 på Elverum

Deltakeravgift: kr 8280,- + semesteravgift. NSF dekker 50% av deltakeravgiften og 100% av deltakeravgiften for kvinnelige trenere. (Dette som et ledd i prosjektet «Flere kvinnelige trenere» med støtte fra FINA).

Slik søker du Trener 2 med studiepoeng:

Gå inn på denne siden: https://www.inn.no/studier/vare-studier/trener-2/

Under Søk studiet velger du betaling- og oppdragsstudier, helse- og sosialvitenskap vår 2023. Velg 7566 Trener 2 i nedtrekkslisten.

Slik søker du Trener 2 uten studiepoeng:

Gå inn på denne siden: https://evuweb.fsweb.no/evuweb/kurs/TRENER2,V2023

Kontaktperson i NSF: Tore de Faveri, tore@svomming.no

Fjorårets Trener 2-kull svømming

 
Hopp til verktøylinje