Trenerkurs Vill i vann høsten 2019

Det arrangeres to Vill i vann trenerkurs høsten 2019.

  • Ålgård i Rogaland, fredag 23. – lørdag 24. august 2019. Fredag fra kl. 17.00-20.00, lørdag fra kl. 09.00-15.00.
  • Harstad, lørdag 21. september 2019. Kurset arrangeres fra kl. 12.00 – 21.00.

Om Vill i vann og trenerkurset:

Vill i vann skal være et alternativt aktivitetstilbud til klubbens trenings- og konkurransepartier for barn og unge som liker å være i vann men nødvendigvis ikke ønsker konkurrere aktivt. Gjennom Vill i vann skal deltakerne prøve seg i flere vannaktiviteter i klubben og som baserer seg på å ha det gøy i vann. Hensikten er å beholde barn og unge lengre i svømmeidrettene gjennom  et differensiert aktivitetstilbud. Det er ikke et svømmeopplærings-tilbud, så deltagere må kunne minimum ferdigheter tilsvarende Selunge nivå i Norges Svømmeskole. Les mer om Vill i vann her.

En Vill i vann trener bør være kreativ, nysgjerrig og like å være aktiv i vann på flere forskjellige måter. Les mer om innhold i trenerkurs Vill i vann her.

Forkunnskaper:

Deltageren må ha godkjent minimum ett av følgende kurs:

  • Videregående Instruktørkurs svømming
  • Instruktørkurs synkron
  • Instruktørkurs stup
  • Instruktørkurs Minipolo
  • Trener 1

–> samt at alle må gjennomføre e-læring Vill i vann.

Hvis deltageren kun har Instruktørkurs må deltageren også gjennomføre tre e-lærings kurs fra Trener 1 Del 1: Trenerrollen, Barneidrettens verdigrunnlag og Aldersrelatert trening 1. All e-læring må gjennomføres før kursstart.

E-læring Vill i vann. (Trykk på link, logg deg inn med MinIdrett bruker, og trykk på link igjen)

E-læring Trener 1 Del 1. (Trykk på link, logg deg inn med MinIdrett bruker, og trykk på link igjen)

Kurset på Ålgård i Rogaland 23.-24. august:

Sted: Gjennomføres på Ålgård svømmehall, og teorirom i nærheten. Mer info kommer.

Tid: Fredag 23. august kl. 17.00-20.00 (19.00-20.00 i basseng). Lørdag 24. august kl. 09.00-15.00 (13.00-15.00 i basseng).

Påmelding via MinIdrett.

Påmeldingsfrist: 15. august 2019. 

Pris; 850 kr

Kurset i Harstad 21. september: 

Sted: Teoridelen gjennomføres i rom på Universitet og bassengdelen gjennomføres i Grottebadet. Mer detaljert info om sted kommer på e-post til påmeldte. Det serveres mat underveis i kurset.

Tid: Kl. 12.00-21.00

Påmelding via MinIdrett.

Påmeldingsfrist: 13. september 2019

Pris: 850 kr

 

Deltakeren må representere en klubb i Norges Svømmeforbund. Faktura for kurset blir sendt til klubb i etterkant.

For spørsmål, ta kontakt med Cathrine Aa Dalen, cathrine@svomming.no