Om utdanningen

Norges Svømmeforbund er en organisasjon som skal arbeide for at alle mennesker gis muligheter til å utøve svømmeaktivitet ut fra sine ønsker og behov. Norges Svømmeforbund skal være en positiv verdiskaper for individ og samfunn, og en ledende organisasjon for å fremme svømmeaktiviteter og livredning. Norges Svømmeforbunds arbeid skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd.

Nøkkelen for å få til dette, er kunnskap. NSF ønsker at alle instruktører, trenere, ledere og dommere har den kunnskapen som er nødvendig for å arbeide med formålet vårt.

Kunnskap kan man tilegne seg gjennom kurs, seminarer, etterutdanningstiltak, workshops, konferanser, klubbutviklingsprosesser osv.

Din kunnskap, sammen med dine ferdigheter og holdninger, utgjør din kompetanse. NSF vil bidra til at din kompetanse øker, og det innebærer at vår utdanning fokuserer på kunnskap, ferdigheter og holdninger.

NSF har sortert utdanningstiltakene under fire kategorier:

  • Instruktør
  • Trener
  • Dommer
  • Klubb og ledelse

Vi håper at du finner utdanningstiltak som tilfredsstiller dine ønsker og behov. Har du tanker og ideer om andre utdanningstiltak NSF bør vurdere å utvikle, så setter vi pris på tilbakemelding fra deg. Kontaktskjema finner du i menyen til venstre.

Vi ønsker deg lykke til med utdanningen, og ønsker deg lykke til med utviklingen av klubben din, utøverne, de frivillige og alle andre som bidrar til en god og aktiv idrettshverdag for barn, unge og voksne.

MENY