Om utdanningen

Norges Svømmeforbund er en organisasjon som skal arbeide for at alle mennesker gis muligheter til å utøve svømmeaktivitet ut fra sine ønsker og behov. NSF skal være en positiv verdiskaper for individ og samfunn, og en ledende organisasjon for å fremme NSFs grener, aktiviteter og livredning. NSFs arbeid skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd.

Nøkkelen for å få til dette, er kunnskap. Din kunnskap, sammen med dine ferdigheter og holdninger, utgjør din kompetanse. NSF ønsker at alle instruktører, trenere, ledere og dommere har god kompetanse for sitt arbeidsområde.

Vi ønsker deg lykke til med utdanningen! og vi ønsker deg lykke til med utviklingen av klubben din, utøverne, de frivillige og alle andre som bidrar til en god og aktiv idrettshverdag for barn, unge og voksne.

Vi håper at du finner utdanningstiltak som tilfredsstiller dine ønsker og behov. Har du tanker og ideer om andre utdanningstiltak NSF bør vurdere å utvikle, setter vi pris på din tilbakemelding!

 
Hopp til verktøylinje