Utdanningstilskudd

Det er stort fokus på utdanning i klubbene. Dette er bra og fører til mye bra kompetanse ute i klubben! De aller fleste kurs arrangeres lokalt i klubb/krets og alle klubber/kretser som arrangerer kurs, får utbetalt et tilskudd pr kurs. Det er også satt opp en anbefalt makspris pr deltaker.

Alle kurs som gjennomføres skal registreres i Idrettskurs. For utbetaling av tilskudd må kurset være avsluttet her. Utdanningstilskudd utbetales fire ganger pr år. Tilskuddet utbetales til klubbens registrerte konto, om ikke annet er informert om. Den enkelte klubb blir ikke varslet om utbetalingen.

Tilskuddsatser under gjelder fra alle kurs fra og med 1. april 2019.

Type utdanning Støtte pr kurs til arrangør Anbefalt pr deltaker
Begynnerinstruktør 6 000 kr 1 500 kr
Videregående 6 000 kr 1 350 kr
Babysvømmingsinstruktør 2 000 kr 2 200 kr
Småbarnsinstruktør 6 000 kr 2 200 kr
Trener 1 del 3* 10 000 3 000 kr
Trener 1 del 4* 8 000 kr 1 000 kr
Kretsdommer svømming 3 000 kr 850 kr
Starterkurs 4 500 kr 1 200 kr
Forbundsdommerkurs svømming 3 500 kr 850 kr
Forbundsdommerkurs stup 5 000 kr 850 kr

* Tilskudd utbetales etter hver del. Deltakeravgift del 3 dekker alt materiell.

For at arrangørklubb/krets skal få støtte må følgende krav oppfylles:

  1. Arrangør skal servere lunsj, kaffe/te og f.eks. frukt, og dette skal være inkludert i deltakeravgiften. Lunsj gjelder ved kursdager på mer enn 4 timer.
  2. Instruktør- og trenerkurs må ha minst 6 deltakere for å få tilskudd, og dommerkurs må ha minst 4 deltakere.
  3. Kurset må ligge ute på minidrett.no åpent for påmelding senest 6 uker før kursstart (og dermed være åpent for alle klubber).
  4. Kurset må avsluttes på idrettskurs.no senest 14 dager etter kursets slutt. (se eget avsnitt om idrettskurs nederst på siden)
  5. Påmeldingsfrist skal være minst 2 uker før kursstart (3 uker før på kretsdommer pga materiale). Dette for at kurslærer skal ha tid nok til å følge opp at deltakerne gjør e-læringen i forkant, og at arrangør skal få bestilt kursmateriell og mat.
  6. Kursene skal gjennomføres med riktig antall timer undervisning.
  7. Deltakeravgiften bør ikke overstige anbefalt pris, se tabell over. Deltakere som IKKE er fra en av NSFs medlemsklubber skal betale dobbel pris.

Deltakeravgiften

Deltakeravgiften bør ikke overstige anbefalt pris, se tabell over. Det er flott om dere klarer å holde billigere kurs. Dersom man setter en høyere pris skal det være fordi man har høye kostnader i forbindelse med leie av basseng/teorilokale. Instruktør-, trener- og dommerkurs er ikke noe arrangøren skal tjene penger på, men dere skal naturligvis ikke støtte eksterne deltakere heller.

 

Reisetilskudd 

  • Kursarrangører som ikke har kurslærere i nærheten kan søke om tilskudd til reiseutgifter for kurslærer. Arrangør skal tilstrebe at reiseutgifter blir så lave som mulig. Søknad sendes til kristin@svomming.no. Hver søknad vurderes.

 

Utbetaling av utdanningstilskudd

NSF henter ut nødvendige opplysninger fra oversikten på minidrett.nif.no.

Utdanningstilskudd utbetales til klubb/krets hvert kvartal til kontonummer klubben har registrert i SportsAdmin.

 

Idrettskurs.no

Veiledning for bruk av idrettskurs.no finner du nederst på siden.

 

 

MENY