Utdanningstilbudet

Norges Svømmeforbund sitt utdanningstilbud består av kurs, seminarer, konferanser osv. innenfor fire kategorier:

  • Instruktør
  • Trener
  • Klubb og ledelse
  • Dommer

De ulike utdanningstiltakene har som mål å heve kompetansen i klubbene. Ved å sikre at instruktører, trenere, ledere og dommere får utdanning, øker vi også klubbens kompetanse.

Opprettholde autorisasjon som instruktør og trener

Det er et krav at alle instruktører og trenere skal gjennomføre Årlig livredningsprøve. Sikkerhet er høyt prioritert. Det er badets eier som stiller krav til sikkerhet, og NSFs livredningsprøve tilfredsstiller de krav som settes mtp hjerte/lungeredning samt redning i vann. Se lenke under for beskrivelse av livredningsprøven.

 
Hopp til verktøylinje