Utdanningstilbudet

Norges Svømmeforbund sitt utdanningstilbud består av kurs, seminarer, konferanser osv. innenfor fire kategorier:

  • Instruktør
  • Trener
  • Klubb og ledelse
  • Dommer

De ulike utdanningstiltakene som tilbys av NSF har som mål å heve kompetansen i klubbene. Ved å sikre at nye instruktører, trenere, ledere og dommere får utdanning, øker vi også klubbens kompetanse.

NSF tar sikte på å ha et helhetlig utdanningstilbud. Vi setter derfor stor pris på tilbakemelding fra dere om dere har ønsker og behov innen utdanning som dere ikke finner i NSFs tilbud.

Ta en titt på disse sidene for å se hva NSF kan tilby.

Opprettholde autorisasjon som instruktør og trener

Det er et krav at alle instruktører og trenere skal gjennomføre Årlig livredningsprøve. Sikkerhet er høyt prioritert. Det er badets eier som stiller krav til sikkerhet, og NSFs livredningsprøve tilfredsstiller de krav som settes mtp hjerte/lungeredning samt redning i vann. Se lenke nederst på siden for beskrivelse av livredningsprøven.