Dommer

For å kunne arrangere konkurranser, er vi avhengige av dommere. Det er dommerne som sørger for at arrangementet ledes i havn på en god måte, etter gitte lover og regler.

NSFs klubber har jevnlig behov for nye dommere, og NSF oppfordrer engasjerte til å ta dommerkurs slik at konkurransene kan gjennomføres.

I menyen til venstre finner du informasjon om de ulike dommerutdanningene.

Unge dommere