Kretsdommer stup

Mål: Deltakerne skal kunne dømme stevner i kretsregi. Deltakerne skal ha kjennskap til dommerens viktigste oppgave; at «alle konkurrerer under like forhold og at ingen deltaker får en uberettiget fordel fremfor de andre».
Målgruppe: Alle over 14 år som ønsker å bli stupdommer, som er medlem av klubber og grupper tilknyttet NSF.
Varighet: 15 timer.
Innhold: Generelle regler for idretten, generelle stupregler, stupprogrammer, konkurranseregler, stupleder, dømming, utførelsen av stupet, tekniske bestemmelser for stupanlegg.
Autorisasjon: Skriftlig eksamen, praktisk dømming i stevne med evaluering.
Hvem kan arrangere: Klubber og kretser tilknyttet Norges Svømmeforbund.
 
Hopp til verktøylinje