Kretsdommer svømming

Mål: Deltakerne skal kunne dømme stevner i kretsregi. Deltakerne skal ha kjennskap til dommernes viktigste oppgave; at “alle konkurrerer under like forhold og at ingen deltakere får en uberettiget fordel framfor de andre”.
Målgruppe: Alle som er 14 år eller eldre som har lyst til å bli dommer på kretsnivå.
Varighet: Nettbasert selvstudie (ca. 2 timer) + 6 timer fysisk kursdag.
Innhold:  Dommer i idretten, idrettsorganisasjon, lover og regler for svømmeartene, lover og regler for mål-, vende-, teknikk- og tidtakersjef.
Autorisasjon: Gjennomført nettbasert del, bestått skriftlig eksamen, dommeraspirant på minst fire stevner innen 1 år etter gjennomført kurs.
Hvem kan arrangere? Klubber og kretser tilknyttet Norges Svømmeforbund.

 

Kurset kan gjennomføres på to ulike måter:

1. Deltakerne går igjennom den nettbaserte delen først og deretter møtes til fysisk kursdag på 6 t.

2. Todelt løsning:

  • 2 timer første dag med introduksjon til dommergjerningen og en rask gjennomgang av svømmereglene. Spørsmål og svar er her viktige stikkord for deltagerne.
  • Nettbasert utdanning. (Setter av minst 3 uker til dette, da dette skal gjøres på fritiden av den enkelte deltager.)
  • 4 timer undervisning, spørsmål og svar, regelgjennomgang, eksamen og en oppsummering til slutt.

Anbefales der hvor det er korte avstander mellom klubber/instruktører 

Klubber/kretser som ønsker å gjennomføre kurs:

  • må kontakt en kurslærer for å avtale tid og sted (oversikt finnes i linken til venstre).
  • bør sende invitasjon til klubber i området.
  • påmeldingsfrist senest 3 uker før kursdag. Hensikten med nettbasert kurs er at det skal være enklere for folk å delta og deltakerne skal kunne ha god tid til dette.
  • samlet deltakerliste sendes til kristin@svomming.no.
  • se også under linken “hvordan arrangere” øverst på siden 

Antall deltakere som kan være med på kurset avtales med Dommerinstruktør, men det må være minimum 3 deltakere for at kurset skal bli gjennomført.  

Materiell til kurset sendes til kurslærer eller kontaktperson i klubben. Kurspakkene koster kr. 250,- pr deltaker og inkluderer dommerskjorte ved autorisering

Veiledende honorar til dommerinstruktør er kr. 450,- pr. time (kr 550,- for selvstendig næringsdrivende). satsen inkluderer for- og etterarbeid. Dommerinstruktør honoreres for 8 timers arbeid totalt med kurset.

 

 

MENY