Kretsdommer svømming

Mål: Deltakerne skal kunne dømme stevner i kretsregi. Deltakerne skal ha kjennskap til dommernes viktigste oppgave; at «alle konkurrerer under like forhold og at ingen deltakere får en uberettiget fordel framfor de andre».
Målgruppe: Alle som er 14 år eller eldre som har lyst til å bli dommer på kretsnivå.
Varighet: Nettbasert selvstudie (ca. 2 timer) + 6 klokketimer (8 undervisningstimer) på fysisk kursdag. Fysisk kurs kan også deles opp på to ettermiddager.
Innhold: Dommer i idretten, idrettsorganisasjon, lover og regler for svømmeartene, lover og regler for mål-, vende-, teknikk- og tidtakersjef.
Autorisasjon: Gjennomført nettbasert del, bestått skriftlig eksamen, dommeraspirant på minst fire stevner innen 1 år etter gjennomført kurs.
Hvem kan arrangere? Klubber og kretser tilknyttet Norges Svømmeforbund.
Ta kontakt med med Dommerinstruktør for å avtale tid og sted, se oversikt over Dommerinstruktører.
Antall deltakere: Det må være minimum 4 deltakere deltakere for å gjennomføre kurs.
Hva får deltakere? Stikkordkort svømmeregler og Unntakskoder parasvømmere, aspirantkort, dommerskjorte etter fullført stevner som aspirant.

Klubber/kretser som ønsker å gjennomføre kurs:

  • Oppfordres til å sende invitasjon til klubber i området.
  • Påmeldingsfrist senest 2 uker før kursdag. Hensikten med nettbasert kurs er at det skal være enklere for folk å delta og deltakerne skal kunne ha god tid til dette.

Spørsmål? Ta kontakt med Norges Svømmeforbund, kristin@svomming.no

 
Hopp til verktøylinje