Kretsdommer svømming

Mål: Deltakerne skal kunne dømme stevner i kretsregi. Deltakerne skal ha kjennskap til dommernes viktigste oppgave; at “alle konkurrerer under like forhold og at ingen deltakere får en uberettiget fordel framfor de andre”.
Målgruppe: Alle som er 14 år eller eldre som har lyst til å bli dommer på kretsnivå.
Varighet: Nettbasert selvstudie (ca. 2 timer) + 6 klokketimer (8 undervisningstimer) på fysisk kursdag.
Innhold: Dommer i idretten, idrettsorganisasjon, lover og regler for svømmeartene, lover og regler for mål-, vende-, teknikk- og tidtakersjef.
Autorisasjon: Gjennomført nettbasert del, bestått skriftlig eksamen, dommeraspirant på minst fire stevner innen 1 år etter gjennomført kurs.
Hvem kan arrangere? Klubber og kretser tilknyttet Norges Svømmeforbund.

 

Kurset kan gjennomføres på to ulike måter:

 1. En kursdag der deltakerne går igjennom den nettbaserte delen først og deretter møtes til fysisk kursdag på 6 klokketimer (8 undervisningstimer).
  eller
 2. Deler opp kurset i to kvelder der nettkurset gjennomføres mellom kurskveldene:
  – Første kveld er 2 klokketimer med instruksjonsbok til dommergjerningen og en rask gjennomgang av svømmereglene.
  – 4 klokketimer med undervisning med spørsmål og svar, regelgjennomgang, eksamen og en oppsummering til slutt.

Klubber/kretser som ønsker å gjennomføre kurs:

 • må kontakt en kurslærer for å avtale tid og sted (oversikt finnes i linken til venstre).
 • bør sende invitasjon til klubber i området.
 • påmeldingsfrist senest 3 uker før kursdag. Hensikten med nettbasert kurs er at det skal være enklere for folk å delta og deltakerne skal kunne ha god tid til dette.
 • samlet deltakerliste sendes til kristin@svomming.no.
 • se også under linken “hvordan arrangere” øverst på siden 

Antall deltakere som kan være med på kurset avtales med Dommerinstruktør, men det må være minimum 3 deltakere for at kurset skal bli gjennomført.  

Materiell til kurset sendes til kurslærer eller kontaktperson i klubben. Kurspakkene koster kr. 250,- pr deltaker og inkluderer dommerskjorte ved autorisering

Kretsdommerkurset består av 6 klokketimer / 8 undervisningstimer. Veiledende honorar til dommerinstruktør er kr. 450,- pr. undervisningstime (kr 550,- for selvstendig næringsdrivende). Satsen inkluderer for- og etterarbeid. Dommerinstruktør honoreres med totalt 10 undervisningstimer for med kurset.