Starterkurs svømming

Mål: Deltakerne skal kunne fungere som startere etter den til enhver tid gjeldende nasjonale og internasjonal regler og praksis. Dette for å sikre at alle svømmere konkurrerer under like forhold og at ingen svømmere får en urettferdig fordel framfor andre.
Målgruppe: Krets- og forbundsdommer og som ønsker å lære mer om starterrollen.
Varighet: 8 timer
Innhold: Kurset består av både en teoridel som er typisk klasseromsundervisning, samt en praksisdel på bassengkanten.

Teorifokus: Starterens egenskaper, startprosedyrer, samarbeid overdommer og starter, stemmebruk, plassering, oppgaver og hjelpemidler

Praksisfokus: signalbruk, herunder fløyte og kroppsspråk, elektronikk, starters plassering og samvirke med Overdommer.

Hvem kan arrangere?: Klubber og kretser tilknyttet NSF.

Anbefalt antall kursdeltagere: Det anbefales å gjennomføre kurset med inntil 10 deltagere. Dette med tanke på tidsbruk til praksis og evaluering av deltagerne.

Kursgjennomføring: To dommerinstruktører hvorav en er starter og en er overdommer. Dette er nødvendig da det ønskes så lik opplæring som mulig og kontinuerlig evaluering av kandidaten i forbindelse med praksis i kurset.

Praksis gjennomføres med nødvendig starterutstyr og minimum 10 svømmere til å gjennomføre teststartene.

 
Hopp til verktøylinje