Forbundsdommer artistisk svømming

Dette kurset er fremdeles under utvikling

Kort beskrivelse: Kan dømme teknisk og fri musikksvømming: i solo, duett, lag, kombinasjon, mixed duett og highlights.
Mål: Etter å ha gjennomført Forbundsdommer kurset skal deltakeren ha  kompetanse til å utøve sin rolle som forbundsdommer i NM og andre World Aquatics (WA) konkurranser.  Dette innebærer inngående kjennskap til FWA sine regler og krav til bedømming av både teknisk og fri musikksvømming innen alle grupper og program.  Dvs. age group, junior, senior og evt. masters konkurranser.  Deltakeren vil også ha kompetanse til å delta på internasjonale dommerkurs.
Målgruppe: Målgruppen er dommere som har praktisert som kretsdommer nivå 2, og som har ønske om å videreutdanne seg. Da kan man dømme NM og eventuelle WA konkurranser som blir arrangert i Norge.Man blir også kvalifisert til å dømme i åpne mesterskap utenfor Norge.
Forkunnskaper: Må være autorisert Kretsdommer nivå 2, og praktisert i 1 år og fylt 18 år.
Varighet: 18 timer (16 timer kurs, 2 timer e-læring)
Innhold:
 • E-læring
 • Mesterskapsregler
 • WA’s konkurranseregler for WA figurer, teknisk og fri musikksvømming.
 • Grundig gjennomgang av regler og karakterskalaer for bedømming av fri og teknisk musikksvømming
 • Gjennomgang av alle elementer i teknisk musikksvømming for solo, duett, lag og mixed duett
Autorisasjon:
 • Dommer må ha gjort e-læring og bestått kurset
 • Praktisk dømming
Konkurranser som kan dømmes: Autorisert til å dømme WA-konkurranser i Norge: NM  Junior, Senior og Master.

 • WA Age Group 12 år og under
 • WA Age Group 13-15 år (fri musikksvømming + figurer)
 • WA Junior 15-18 år  (fri musikksvømming + figurer/teknisk musikksvømming)
 • WA Senior (fri og teknisk musikksvømming)
 • WA Master (fri og teknisk musikksvømming)
Materiell deltaker: WA-håndbok og WA dommermanual
Autorisering: 
 • Dommer må ha gjort e-læring og bestått kurset
 • Praktisk dømming:
  • Elektronisk eksamen med videodømming av FINA junior, senior og master (teknisk og fri musikksvømming i alle øvelser)
Hvem kan arrangere: I dag arrangerer Norges Svømmeforbund kurset sentralt.
 
Hopp til verktøylinje