Instruktør og Trener 1

Her finner du en oversikt over NSFs etterutdanningskurs som passer for instruktører og trenere med utdanning på Instruktør- og Trener 1-nivå. 

NSF tilbyr følgende etterutdanningsmoduler som e-kurs. Klikk deg inn og start kurset:

Tips: E-kursene kan gjerne gjennomføres på et instruktør- eller trenermøte hvor hver enkelt deltaker gjennomfører kurset på egen enhet, og hvor refleksjonsoppgavene gjennomføres som gruppeoppgaver.

NSF tilbyr disse Etterutdanningsmodulene som kurs man gjennomfører i egen klubb:

  • Teknikkoppbygging Butterfly
  • Teknikkoppbygging Rygg
  • Teknikkoppbygging Bryst
  • Teknikkoppbygging Crawl
  • Allsidighet
  • Nøkkelferdigheter
  • Adferdsdiagnoser og Down syndrom

Etterutdanningsmodulene kan gjennomføres på ca. 4 timer av en som allerede er involvert i klubben. For gjennomføring av modulene kreves det at den som er ansvarlig for undervisningen har én av følgende utdanning:

  • Videregående instruktør
  • Trener 1
  • NSF Kurslærer

Modulene passer fint å gjennomføre på et instruktør- eller trenermøte. Det er gjerne hovedtrener eller svømmeskoleansvarlig i klubben som tar ansvar for undervisningen, men det er ikke et krav. 

Gjennomføring: Ved hjelp av PC/Mac og PowerPoint. Bassengtilgang kreves også for modulene med teknikkoppbygging for svømmeartene.  

Link for nedlastning av modulene og mal for deltakerregistrering fås ved å kontakte Tore de Faveri eller Jan Kjensli. Angi hvilken modul det gjelder.

NB! Det er viktig at alle etterutdanningstiltak registreres i Idrettskurs slik at etterutdanningen blir registrert på Idretts-CV’en til den enkelte instruktør/trener. For informasjon og bruksanvisning, se link nedenfor.