Instruktør og Trener 1

Her finner du en oversikt over NSFs etterutdanningskurs som passer for instruktører og trenere med utdanning på Instruktør- og Trener 1-nivå. 

NSF tilbyr disse Etterutdanningsmodulene:

 • Teknikkoppbygging Butterfly
 • Teknikkoppbygging Rygg
 • Teknikkoppbygging Bryst
 • Teknikkoppbygging Crawl
 • Allsidighet
 • Nøkkelferdigheter
 • Småbarnspedagogikk
 • Adferdsdiagnoser og Down syndrom
 • Voksenpedagogikk

Etterutdanningsmodulene kan gjennomføres på ca. 4 timer av en som allerede er involvert i klubben. For gjennomføring av modulene kreves det at den som er ansvarlig for undervisningen har én av følgende utdanning:

 • Videregående instruktør
 • Trener 1
 • NSF Kurslærer

Modulene passer fint å gjennomføre på et instruktør- eller trenermøte. Det er gjerne hovedtrener eller svømmeskoleansvarlig i klubben som tar ansvar for undervisningen, men det er ikke et krav. 

Gjennomføring: Ved hjelp av PC/Mac og PowerPoint. Bassengtilgang kreves også for modulene med teknikkoppbygging for svømmeartene.  

Link for nedlastning av modulene og mal for deltakerregistrering fås ved å kontakte Tore de Faveri eller Jan Kjensli. Angi hvilken modul det gjelder.

NB! Det er viktig at alle etterutdanningstiltak registreres i Idrettskurs slik at etterutdanningen blir registrert på Idretts-CV’en til den enkelte instruktør/trener. For informasjon og bruksanvisning, se link nedenfor.