Instruktør og Trener 1

Her finner du en oversikt over NSFs etterutdanningskurs som passer for instruktører og trenere med utdanning på Instruktør- og Trener 1-nivå. 

NSF tilbyr følgende etterutdanningsmoduler som e-kurs. Klikk deg inn og start kurset:

Tips: E-kursene kan gjerne gjennomføres på et instruktør- eller trenermøte hvor hver enkelt deltaker gjennomfører kurset på egen enhet, og hvor refleksjonsoppgavene gjennomføres som gruppeoppgaver. Etter gjennomføring av e-kurset er det anbefalt å legge inn en praktisk økt i basseng med gjennomgang av øvelsene.