Idrettsskader

Vi presterer best uten skader! Som både trener og utøver er det viktig å ha kunnskap om hvordan du best legger til rette for å forhindre at idrettsskader oppstår. 

Skadefri.no er kunnskapen om idrettsskader og forebyggingen lett tilgjengelig. Skadefri.no tilbyr også spesifikke øvelser for:

Langslagsutøverne Ingeborg Vassbakk Løyning og Tomoe Zenimoto Hvas er modeller for øvelsene tilpasset svømmere.

 
Hopp til verktøylinje