Teamlederkurs

Arrangør

Arrangeres av NSF sentralt ved behov, eller på oppdrag fra klubber/kretser.

Pris

1.600,- pr deltaker.

Varighet

Omfang: 16 timer.

Beskrivelse

Kurset inneholder følgende emner:

-Effekten av god ledelse

-Vekstmentalitet og verdier

-Emosjonell intelligens

-Overgangen fra individuell bidragsyter til lederrollen

-Coaching som lederverktøy

-Feedback

-Beslutningstaking

-Oppsummering og avslutning

Vurderingsform

100% oppmøte.

Aktiv deltakelse underveis

Forkunnskaper/

kvalifikasjon

Det er en fordel med noe ledererfaring for å få godt utbytte av kurset.

Instruktør-/trenerutdanning via NSF (autorisert). Må være fylt 18 år for å kunne delta.

Målgruppe

Trenere/instruktører med erfaring, som har eller skal ha en lederrolle for et instruktør-/trenerteam.

Treneren/instruktøren må være anbefalt av klubb til å gjennomføre kurset.

Læringsmål

Gi deltakeren kjennskap til ulike verktøy som kan brukes for å lede et instruktør-/trenerteam. Etter kurset skal deltakeren kunne bidra til at teamet evaluerer og justerer sin trenergjerning ved bruk av de ulike verktøyene de har fått kjennskap til.

 
Hopp til verktøylinje