Førstehjelpsutdanning

Norsk grunnkurs førstehjelp

Dette er et 6-timers kurs (5 t + 1 t valgfritt tema) utviklet av Norsk Førstehjelpsråd. Kurset gir en grunnleggende læring i førstehjelp på voksne og større barn. Etter endt kurs skal deltakerne kunne gå inn i en situasjon hvor det kreves førstehjelp, de skal kunne forstå hva som har skjedd og vite hva som skal gjøres for å skape trygghet.

Kurset består av teori og praksis innen følgende områder:
Hjerte-lungeredning, fremmedlegeme i halsen, akutt hjertesykdom, trafikkulykke, sår, kutt og brudd og brannskader.
Hos noen kursarrangører kan en ha et valgfritt tema, som f.eks. diabetes, forgiftning eller epilepsi.

Det er flere godkjente arrangører av Norsk grunnkurs førstehjelp, bl.a. Røde Kors.

Det er ingen krav om forkunnskaper for å ta kurset.

Instruktørkurs NGF

Kurs bl.a.  for de som skal undervise i Norsk Grunnkurs førstehjelp/ha kompetanse som førstehjelpsinstruktør og for de som vil bli Skolekontrollører.

Følgende veiledning er gitt av Norsk Førstehjelpsråd for å bli Instruktør NGF:

Instruktørkurs NGF går over to dager der dag 1 gir innføring i ”Norsk grunnkurs i førstehjelp”, som er kursprogram på grunnleggende nivå. Selve førstehjelpskurset (deltakerkurset) er på minimum 5 timer og tar for seg livreddende førstehjelp som HLR, fremmedlegemer i luftveiene, sirkulasjonssvikt, trafikkulykker og dagliglivets skader.

Dag 2 består av instruktøropplæring der deltakerne selv forestår instruksjon etter moderne pedagogiske prinsipper under veiledning.

Det er krav til god dokumentert kunnskap innen førstehjelp for de som vil ta et slikt kurs.

Bestått kurs fører til kursbevis ”Instruktør Norsk Grunnkurs Førstehjelp».

For mer informasjon om kurs, se www.norskforstehjelpsrad.no.

 

 

 
Hopp til verktøylinje