Instruktør vanngymnastikk

Vanngymnastikk er en artig mosjonsaktivitet. Gjennom bruk av aerobic-øvelser i vann, får man styrket kroppen uten den mekaniske belastningen man har på land. For å kunne sette i gang denne aktiviteten, må man være utdannet instruktør vanngymnastikk.

Instruktørkurs vanngymnastikk arrangeres normalt en til to ganger i året, etter behov. Ta gjerne kontakt med oss på kristin@svomming.no dersom deres klubb ønsker å sette opp kurs.

Det gjennomføres årlig samling for instruktører innen Vanngymnastikk.