Instruktørsamling vanngymnastikk

Norge Svømmeforbund arrangerer årlig en samling for instruktører innen vanngymnastikk.

Mål: Oppdatere og motivere instruktører innen vanngymnastikk.
Målgruppe: Alle som er instruktører innen vanngymnastikk
Timeantall: ca. 12  timer
Innhold: Ulike teoretiske og praktiske tema for nye impulser og videreutvikling som instruktør.

Det arrangeres vanligvis en hvert annet år, tidlig på vinteren. Det var  samling i februar 2017. Neste samling er i januar 2019.