Minipoloinstruktør

For å bli Minipoloinstruktør må man gjennomføre Instruktørkurs Minipolo. Minipolo er grunnleggende vannpolo, som passer for barn, og nybegynnere i vannpolo.

Mål: Instruktøren skal etter kurset kunne planlegge, organisere og gjennomføre Minipolo treninger og ha nødvendig kunnskap om livredning.
Målgruppe: Alle som har lyst til å bli instruktør på begynnernivå i vannpolo. Instruktører kan delta fra året man fyller 15 år.
Varighet: 16 timer + e-læring
Pris 600,- (deltager/klubb dekker selv reise og evt overnatting)
Innhold:  

Praktisk og teoretisk grunnlag (i basseng og klasseromsundervisning) for å kunne gjennomføre grunnleggende vannpoloopplæring fra Minipolo. Det er fokus på innholdet i Minipolo, fair play, oppdrift, fremdrift, ballteknikk og spill og taktikk, vannets egenskaper, planlegging og gjennomføring av undervisning , HLR og livredningsprøve. Se studieplan lengre ned.

E-læring:  “Generelle emner instruktør NSF” tar for seg Norges Svømmeforbund, barns utvikling, barneidrettsbestemmelser og om sikkerhet og alarmplan. E-læringen “Instruktørkurs minipolo” gir en innføring i vannpolo og Minipolo, innholdet i de fire nivåene, og organisering av vannpolotrening.

Autorisasjon: Minimum fylt 18 år. Deltatt på minimum 80% av undervisningen.
Hvem kan arrangere: Norges Svømmeforbund arrangerer de første kursene, etterhvert vil klubber og kretser i NSF kunne arrangere.
Påmelding: Finn planlagte kurs i kursoversikten nede til venstre. Ikke nøl med å melde interesse hvis kurs ikke er planlagt.

Deltager må gjennomføre to e-læringsmoduler i forkant av kursstart:

Ved spørsmål eller interesse for kurs, ta kontakt med Ingrid Lægreid.

MENY