Begynnerinstruktør

Mål: Instruktøren skal etter endt kurs kunne planlegge, organisere og gjennomføre svømmeopplæring på begynnernivå, med nødvendig kunnskap om livredning.
Målgruppe: Alle som har lyst til å bli instruktør på begynnernivå i svømmeopplæring. Man kan delta på kurset fra det året man fyller 15 år.
Varighet: 16,5 timer + e-læring
Innhold: Praktisk og teoretisk grunnlag for å kunne gjennomføre svømmeundervisning enten det foregår med en elev eller med en skoleklasse. Vanntilvenning, kjernefunksjoner, HLR og livredningsprøve.
Autorisasjon: Minimum fylt 18 år. Deltatt på minimum 80% av undervisningen.
Hvem kan arrangere?: Klubber innen NSF og svømmekretser.

Nedenfor finner man detaljert fagplan og link til e-læringsmoduler for Begynnerinstruktør.