Instruktør svømmeopplæring og funksjonsnedsettelser

Svømming er en aktivitet og en idrett som passer for de fleste og særlig godt egnet  for personer med funksjonsnedsettelser. Ved aktiviteter og trening i vann er det sjelden behov for ekstra utstyr og i vann blir mange funksjonsnedsettelser mindre synlig.

Norges Svømmeforbund har utarbeidet egne kurs om svømmeopplæring og funksjonsnedsettelser.  Dette er kurs som gjennom teori og praksis tar for seg hvordan en kan tilpasse vanntilvenning og svømmeopplæring for personer med funksjonsnedsettelser.

Dagskurset er utarbeidet med tanke på de som allerede er instruktør i klubb, men det passer også for bl.a. fysioterapeuter, lærere og fritidsassistenter.
Halvdagskurset er utarbeidet særlig med tanke på ledsagere.

Svømmeforbundet kan også gjennomføre kurs på bestilling.