Instruktør svømmeopplæring og funksjonsnedsettelser

Svømming er en aktivitet og en idrett som passer for de fleste og særlig godt egnet  for personer med funksjonsnedsettelser. Ved aktiviteter og trening i vann er det sjelden behov for ekstra utstyr og i vann blir mange funksjonsnedsettelser mindre synlig.

Norges Svømmeforbund har utarbeidet egne kurs om svømmeopplæring og funksjonsnedsettelser.  Dette er kurs som gjennom teori og praksis tar for seg hvordan en kan tilpasse vanntilvenning og svømmeopplæring for personer med funksjonsnedsettelser.

Dagskurset er utarbeidet med tanke på de som allerede er instruktør i klubb, men det passer også for bl.a. fysioterapeuter, lærere og fritidsassistenter.
Halvdagskurset er utarbeidet særlig med tanke på ledsagere.

Svømmeforbundet kan også gjennomføre kurs på bestilling.

Mål: Instruktøren skal etter endt kurs kunne planlegge, organisere og gjennomføre svømmeopplæring for funksjonshemmede.
Målgruppe: Instruktører som har tatt kurset «Begynnerinstruktør», samt fysioterapeuter og andre instruktører som har erfaring med funksjonshemmede i vann. Man kan delta på kurset fra det året man fyller 15 år.
Varighet 8 timer
Innhold: Praktisk og teoretisk grunnlag for å kunne tilpasse svømmeundervisningen for personer med funksjonsnedsettelser. Innholdet bygger på Begynnerinstruktørkurs i svømming. Deltakerne bør ha kjennskap til svømming/svømmeopplæring.
Livredning og førstehjelp er ikke en del av kurset.
Autorisasjon: Gjennomført begynnerinstruktørkurs, samt 100% deltakelse på kurset
Hvem kan arrangere: Klubber innen NSF og svømmekretser.
Materiell:  «Fra lek i vann til svømming. Om svømmeopplæring og funksjonsnedsettelser.» Halvorsen/Kahrs 2017
 
Hopp til verktøylinje