Instruktørkurs svømmeopplæring og funksjonsnedsettelser

Mål: Instruktøren skal etter endt kurs kunne planlegge, organisere og gjennomføre svømmeopplæring for funksjonshemmede.
Målgruppe: Instruktører som har tatt kurset «Begynnerinstruktør», samt fysioterapeuter og andre instruktører som har erfaring med funksjonshemmede i vann. Man kan delta på kurset fra det året man fyller 15 år.
Varighet 8 timer
Innhold: Praktisk og teoretisk grunnlag for å kunne tilpasse svømmeundervisningen for personer med funksjonsnedsettelser. Innholdet bygger på Begynnerinstruktørkurs i svømming. Deltakerne bør ha kjennskap til svømming/svømmeopplæring.
Livredning og førstehjelp er ikke en del av kurset.
Autorisasjon: Gjennomført begynnerinstruktørkurs, samt 100% deltakelse på kurset
Hvem kan arrangere: Klubber innen NSF og svømmekretser.
Materiell:  «Fra lek i vann til svømming. Om svømmeopplæring og funksjonsnedsettelser.» Halvorsen/Kahrs 2008