VIll i vann trenerkurs

Mål: Gjøre treneren i bedre stand til å skape mye og variert aktivitet i vann for barn og unge.
Målgruppe: Aktivitetsledere, instruktører, og trenere som ønsker å bli trenere for Vill i vann eller generelt øke sin kompetanse som trener. Krever  en av disse kursene godkjent for å kunne delta:

 • videregående instruktørkurs svømming eller
 • instruktørkurs synkron eller
 • instruktørkurs stup eller
 • instruktørkurs Minipolo eller
 • Trener 1 utdanning

Man kan delta fra det året man fyller 16 år.

Timeantall: 9 timer  + e-læringsmoduler  i forkant.
Innhold: Om Vill i vann, trenerrollen i Vill i vann, svømmeferdigheter, minipolo, synkronsvømming, stup, Open Water svømming og allsidig og kreativ aktivitet i vann.
Autorisasjon: Vært deltakende på minst 90 % av undervisningstiden.
Hvem kan gjennomføre: Norges Svømmeforbund, gjerne i samarbeid med klubb.

Villivann

Om trenerkurset
Trenerkurset vil gi deltakeren en grov innføring i Vill i vann. Kurset skal gi treneren grunnleggende forståelse for kjerneøvelser og progresjon i de ulike svømmeidretter. Det legges vekt på hvordan man skaper best mulig allsidig aktivitet og det å skape et positivt miljø og samhold for barn og unge.

Kurset gjennomføres delvis som et tradisjonelt kurs i klasserom og delvis som praksis i basseng. I den praktisk under-visning i vann skal deltakerne bli kjent med kjerneøvelser i de ulike svømmeidrettene og i deler bidra til å skape aktiviteten selv. I deltakerheftet er det refleksjonsoppgaver som diskuteres underveis i kurset.

 

Del 1 – Forberedelse: NIFs e-læringsmoduler (3 timer)
Deltakere som ikke har godkjent Trener 1 må gjennomføre e-læring i forkant av trenerkurset.
Innholdet er utviklet av NIF, og er selvstudie på nett.

Gå inn på NIF sin kursportal, logg inn med “minidrett-brukeren” din og gå gjennom moduler på Trenerløypa nivå 1. Der finner du disse kursene:

 • Barneidrettens verdigrunnlag
 • Trenerrollen
 • Anbefalt også å ta: Aldersrelatert trening 1

Del 2 – Forberedelse: Om Vill i vann – E-læring (1 time)
Alle deltakere skal i forkant av kurset bli kjent med Konseptet Vill i vann. Dette vil gi et bedre utbytte av selve Vill i vann trenerkurset.

Gå inn på NIF sin kursportal, velg “Svømmeforbundet” og gå gjennom kurset Vill i vann.

Kursbevis fra e-læringen skal sendes til cathrine@svomming.no senest 4 dager før kursstart.

Del 3 – Vill i vann trenerkurs
Selve trenerkurset. Dette utgjør ca 9 timer. Innholdet leveres som kurs, med godkjent kurslærer.
Innhold:

 • Om Vill i vann
 • Trenerrollen
 • Svømmeferdigheter
 • Vannpolo
 • Synkronsvømming
 • Stup
 • Allsidig og kreativ aktivitet i vann