Klubb og ledelse

Det er klubbene som er hjertene i Norges Svømmeforbund. Det er i klubben aktiviteten og utviklingen skjer. Hensikten med klubbutvikling er å bistå de klubbene som ønsker å bli litt bedre. NSFs mål er at alle klubber har masse aktivitet og høy trivsel blant de engasjerte. For å få til dette er det mange ting som må på plass. I menyvalgene til venstre presenteres muligheter hvor NSF kan bistå din klubb med utviklingstiltak. Innhold vil tilpasses klubbens nivå og behov.

Aktive og velfungerende klubber
Aktive og velfungerende klubber har lagt til rette for godt og bredt aktivitetstilbud for sine medlemmer. Gode og utdannende trenere og instruktører legger til rette for mestring og glede i vann. Trenerne og instruktørene har et godt miljø, samarbeider godt og er enige om hvordan aktiviteten styres. Alle engasjerte vet hva klubben står for og hvor klubben vil videre. Klubbens ledelse innehar den kompetanse og sammensetning som styrker klubbens utvikling. Klubben har en tydelig struktur og effektive arbeidsfordeling. Det er utarbeidet gode dokumenter og rutiner som gjør at det er enkelt å bli involvert eller ta over en annen persons rolle/oppgaver. Kommunikasjon og informasjonsflyt er god i og mellom alle ledd. Fordi klubben har mange dommere og personer med arrangementserfaring går klubbens klubbstevner og større arrangementer som en lek. Aktive klubber er oppdatert og proaktive til den utviklingen som skjer i norsk svømming, norsk idrett og samfunnet forøvrig. Og ikke minst; i aktive og velfungerende klubber er det kjekt å være engasjert.

Er du usikker på hvor klubben din bør starte med utvikling? Ta en titt på Klubbtrappa. Den vil hjelpe deg og din klubb med å finne ut hva dere bør ha fokus på først i klubbutviklingen deres.

Usikker på status i klubben i dag? Med Anerkjennelsesprogrammet kan dere analysere klubbens status rundt organisering, drift, aktivitet og frivillighet. Anerkjennelsesprogrammet gjør klubbens ledelse bevisst på hvilke utviklingsområder som bør prioriteres.

10 steg som vil gjøre klubben mer aktiv og velfungerende

  1. Virksomhetsplan. Forankret, oppdatert og levende strategidokument som sier noe om hvor klubben skal, og hvordan den skal komme dit. Inneholder; visjon, verdier, virksomhetside, innsatsområder, delmål og handlingsplaner.
  2. Utdanning i fokus – Utdanning, skolering og ivaretakelse av instruktører og trenere gir bedre aktivitet. Har dere utdanning i fokus?
  3. Utvikling av svømmeskolen. Grunnfundament at klubben er stolt av å være del av Norges Svømmeskole. Klubbens svømmeskoleansvarlig har god oversikt over alle kurs, og tar grep for å utvikle og sikre kvalitet. Svømmeskolen er prioritert i klubbens styre.
  4. Klubbhåndboka beskriver en god rolle og ansvarsfordeling for styret, tillitsvalgte og blant engasjerte. Klubbhåndboka oppdateres kontinuerlig slik at nye styremedlemmer kommer inn i sitt arbeid med en gang og ikke må finne opp hjulet på nytt. Alle klubber bør ha en klubbhåndbok. Gjennom «styrearbeid i praksis» får dere bra innblikk i klubbhåndboka.
  5. Sportslig plan – en sportslig plan sier noe om hvordan det sportslige tilbudet er bygget opp. Det er tross alt idrett som er vår kjerneaktivitet. Hovedtrener er ansvarlig for å utvikle og oppdatere den sportslige planen, sammen med trenerteamet og styret, med utgangspunkt i klubbens virksomhetsplan.
  6. Klubbmiljø – Mestring, teamfølelse, trygghet og trivsel i fokus. Medlemmene har trygge rammer, men de blir også utfordret og trives i miljøet. Klubben har klare retningslinjer for hvordan man oppfører seg, basert på klubbens verdier. Det sosiale verdsettes.
  7. Klubben er sjef – Alle er godt kjent med hvem som sitter i styret, og styret har tillit og autoritet. Styremedlemmer og andre engasjerte setter klubben først. Foresatte har respekt for arbeidet som gjøres i klubben.
  8. Websiden – aktiv, kul og selvforklarende webside som er enkel å bruke for administrator, medlemmene og foresatte. Gir et godt inntrykk av klubben.
  9. Vurdering av klubbens aktivitetstilbud – Er aktivitetstilbudet godt organisert? Står det i stil med det medlemmene ønsker? Kan vi utvikle aktivitetstilbudet vårt? Nå nye målgrupper?
  10. Arrangement – klubben holder attraktive arrangementer (passe mange) for medlemmer og andre klubber, men det er også enkelt å arrangere konkurranser fordi klubben har innarbeidet gode rutiner og beskrivelser på alt som må gjøres.

Les mer om ulike utviklingsprosesser i menyen til venstre. Ta gjerne kontakt med Norges Svømmeforbund, ved Cathrine Aa Dalen, cathrine@svomming.no, tlf: 92461659 om du lurer på noe mer.