Klubbutvikling

Klubbutvikling er alt som gjøres for at klubben utvikler seg fra dagens status til en ønsket og bedre fremtid. I menyvalgene til venstre presenteres besøk/prosesser hvor NSF kan bistå dere med å styrke og utvikle klubben. Innhold er fleksibelt og tilpasses klubbens ønsker og behov. Uavhengig av prosess er forankring i klubbens ledelse sentralt. Gjennom klubbutvikling tilbys ulike muligheter for at akkurat din klubb kan ta et steg videre.

Hva er klubbutviklingsprosesser?
Prosesser som kan føre en klubb mot å bli mer aktiv og velfungerende.

Hvorfor klubbutvikling?
Utvikling av klubben vil skje enten man vil eller ikke, det spørs bare i hvilke retning. En av fordelene ved å bruke NSFs klubbveiledere er at man får inn en ekstern person som kan lede prosessen og se med åpne øyne utenfra. Klubbveilederen har god oversikt over det som skjer i Norges Svømmeforbund, erfaring og kompetanse og mange tips fra andre klubber. Med en klubbveileder kan dere få hjelp til å prioritere tiltak. Bakgrunnen eller motivasjonen for klubbutviklingsprosesser kan være mange. Her er noen eksempler;

  • Ting fungerer i vår klubb. Hvor vil vi videre? Hvordan skal vi bli en enda bedre klubb?
  • Vår klubb ønsker å bidra mer i lokalsamfunnet. Hvordan går vi frem?
  • Vi ønsker flere medlemmer. Vi har idag mye større kapasitet enn det vi har medlemmer
  • Vi vil vite litt mer om hva som skjer i Norges Svømmeforbund, og at vi er med i den samme utviklingen.
  • Vi sliter med få engasjerte. Det er ingen som vil engasjere seg i klubben
  • Det er mye indre uro i vår klubb. Kanskje vi trenger noen utenfra?
  • I vår klubb har vi ingen felles plattform/verdisett. Alle tenker bare på seg selv. Vi trekker ikke i samme retning.
  • Trenerne vet ikke hva instruktørene gjør, ingen vet hvem som sitter i styret eller er dommere. Det er rett og slett lite kommunikasjon på tverrs av våre «grupperinger».

Hvordan gjennomføre klubbutvikling
Først må klubben kartlegge hvorfor man skal ta tak i utvikling av klubben. Se deretter hva NSF kan tilby og ta kontakt med NSF så vil vi tilpasse prosessene etter deres behov.

Svømmekretser
Klubbutviklingsprosesser er også aktuelt og tilgjengelig for svømmekretsene. Ønsker dere få kretsen mer aktiv, eller lage en strategi for fremtiden? Eller ønsker kretsen å legge opp til felles klubb- og ledelsesutvikling i regionen? Kanskje det er dårlig kultur for samarbeid i kretsen?

Kontakt oss
For mer informasjon eller dere ønsker innspill på hvordan NSF kan bistå i klubben, send en mail med status og tanker til Cathrine Aa Dalen, cathrine@svomming.no

 
Hopp til verktøylinje