Norges Stupskolebesøk

Norges-Stupskole-JPG-OriginalHar dere stupetårn? Og lyst til å starte organisert stupaktivitet? Da kan Norges Stupskole være en god mulighet for klubben. Eller har dere allerede stupskole, og ønsker å utvikle den i riktig retning?

Da kan et stupskolebesøk være tingen!

Hensikt med Stupskolebesøk: Skape en god stupskole i klubben.

Varighet: To kvelder á ca. 4 timer.

Det er sentralt for verdien av besøket at klubben prioriterer og planlegger slik at så mange som mulig kan og vil delta på stupskolebesøket. Klubbens stupskoleansvarlig er en sentral person i planleggingen og gjennomføringen av besøkene. I tillegg bør styret, hovedtrener, hovedinstruktører og instruktører være tilstede.

Utgangspunkt agenda for Stupskolebesøk 1

Del A: Norges Stupskole – Ca. 2 t
Først litt intro til NSF og stiå i Norge. Deretter om Norges Stupskole; om aktiviteten, instruktørrollen, om struktur og organisering etc.

Del B: Utvikling av Stupskole i vår klubb –  Ca 1,5 t.
Prosess om hvordan klubben kan utvikle stupskolen i egen klubb. Hvis dere er i gang vil det diskuteres hva som fungerer bra, og hva som kan fungere bedre. Sammen med klubbveileder vil dere komme frem til tiltak/satsingsområder for utvikling av en god stupskole i klubben.

Utgangspunkt agenda for Stupskolebesøk 2

Del A: Observasjon og evaluering – Ca 2 t
Sammen med stupskoleansvarlig, styret og sentrale personer skal vi observere og evaluere en stupskoletrening. Det diskuteres blant annet instruktørrollen, struktur, bruk av basseng og kvaliteten på stupopplæringen. Det må være stupskoletrening denne dagen.

Del B: Utvikling av stupskole i vår klubb – Ca 1,5 t.
Med flest mulig instruktører, stupskoleansvarlig og styret.
GAP analyse – vi oppsummerer og fokuserer på veien videre. Hvordan skal vi skape best mulig stupskole?

Kostnader

Tilbudet er gratis for alle klubber i NSF. Bevertning og egnet lokale med projektor, flip-over og grupperom er det eneste klubben må besørge.

Hvordan få besøk?

Det må være et ønske fra klubbens styre. Ta deretter kontakt med NSF og de vil finne en veileder som kan gjennomføre prosessen hos dere.
Kontakt eller mer info: Cathrine Aa Dalen, konsulent Norges Svømmeforbund: cathrine@svomming.no

 

 
Hopp til verktøylinje