Norges Svømmeskolebesøk

Som en del av avtalen med Norges Svømmeforbund og klubbene i Norges Svømmeskole får klubben ta del i en omfattende kompetanseheving og veiledning gjennom ordningen med Norges Svømmeskolebesøk.

Praktisk informasjon om Norges Svømmeskolebesøket
Hva: En erfaren veileder  setter fokus på Norges Svømmeskole og svømmeopplæring i klubben (kvalitet, organisering og administrering). Sammen arbeider vi fram tiltak som kan gjøre klubbens svømmeskole enda bedre.
Varighet: En kveld, ca 4 timer

Utgangspunkt agenda for Norges svømmeskolebesøk (besøk 1):

Med styret, svømmeskoleansvarlig og de mest sentrale instruktørene.

 • Del 1: Den viktige Svømmeskolen
  Om struktur og organisering av svømmeopplæring i klubben. Med styret, svømmeskoleansvarlig og de mest sentrale instruktørene.
 • Del 2 : Svømmeopplæring i vår klubb
  Prosess om hvordan klubben kan utvikle og bedre kvaliteten i svømmeskolen. Hva fungerer bra og hva som kan fungere bedre? Hvordan ønsker vi at svømmeskolen skal være? Til slutt skal veileder og deltakere komme frem til tiltak/satsingsområder for utvikling av svømmeskolen.

Varighet: ca. 4 timer.

Utgangspunkt agenda Oppfølgingsbesøk Norges Svømmeskole (besøk 2)

Med styret, svømmeskoleansvarlig og instruktører.

 • Del 1: Observere svømmekurs
  Alle er med klubbveilederen for å observere og evaluere klubbens svømmekurs og kvaliteten på svømmeopplæringen. Det må være svømmekurs denne dagen.
 • Del 2: Evaluering og diskusjon om klubbens svømmeskole
  Hvordan er kvaliteten på vår svømmeskole. Med instruktørene, svømmeskoleansvarlig, styret representert og evt andre sentrale personer. Det blir også diskutert hvordan NSF kan følge opp klubben videre.

Varighet. ca. 4 timer.

Forslag til planlegging av Norges Svømmeskolebesøk
Planlegg i god tid. Svømmeskoleansvarlige er en sentral person i planlegging og gjennomføring av besøkene. Følgene gjelder;

 • Styrevedtak på at det ønskes Norges svømmeskolebesøk
 • Svømmeskoleansvarlig sentral i koordinering og planlegging av besøk
 • Styret bør være godt representert
 • Klubben bør stille med flest mulig instruktører og trenere
 • Send invitasjon til aktuelle deltakelse. Se mal for Invitasjon til NSS besok.
 • Svømmeskoleansvarlig må sende inn et kartleggingsskjema slik at klubbveilederen er oppdatert på status i svømmeskolen. Gjøres med det samme besøket er booket. Dokumentene;
 • Gjøre klar lokaler (inkl projektor og flipover), og lett bevertning

Kontakt oss
Norges Svømmeskole: Jan Kjensli, jan@svomming.no.

 
Hopp til verktøylinje