Sportslig plan

NSF oppfordrer alle klubber til å ha en sportslig plan. Med sportslig plan mener NSF en plan som på kort og lang sikt beskriver klubbens sportslige hovedmål, delmål, tiltak og strategier. Den gir en retning i arbeidet, og øker muligheten for suksess. Den beskriver ansvar, ressurser og tidsfrister. Sportslig plan skal definere klubbtype og inneholde klubbens utviklingstrapp. Innhold og omfang i den sportslige planen tilpasses klubbens størrelse og kompleksitet.

Ønsker dere en klubbveileder som kan hjelpe dere å utvikle klubbens sportslige plan? Veileder vil lede prosessen.

Utarbeide/oppdatere klubbens sportslige plan
Målgruppe: Klubber som har virksomhetsplan
Varighet: 4-16 timer (etter behov)

Det er opp til klubben og veileder om man gjør arbeidet komprimert eller over tid, i ukedager eller helger. Det må påregnes at trenerteamet jobber med den sportslige planen mellom møtene. Planleggingen bør skje i god tid før man starter arbeidet sånn at viktige ressurspersoner får vært med, her menes hovedtrener, trenere, daglig leder, styret og svømme/grenskoleansvarlig.

Prosessen er tredelt: 

  1. Hvor er vi nå? Status, nå-situasjonen.
  2. Hvor vil vi? Visjon, mål, fremtidig ønsket situasjon.
  3. Hvordan tar vi oss dit? Tiltaksplan.

Hva bør klubben inneha før man utarbeider en sportslig plan?
Virksomhetsplan danner grunnlaget for sportslig plan.

Les mer om NSFs sportslig plan på svomming.no.

Kontaktperson NSF
Tore deFaveri, tore@svomming.no

 
Hopp til verktøylinje