Virksomhetsplan

NSF oppfordrer alle klubber til å ha en virksomhetsplan (styringsredskap/strategidokument). Den sier noe om hva klubben ønsker å oppnå og hvor man vil. Innhold og omfang i virksomhetsplanen tilpasses klubbens størrelse og kompleksitet. Ønsker dere en klubbveileder som kan hjelpe dere å utvikle klubbens virksomhetsplan?

Utarbeide klubbens virksomhetsplan
Målgruppe: Klubber som ønsker å jobbe strategisk og å planlegge klubbens fremtid

Prosessen: En idékveld (ca 4-5 timer) – deretter settes det ned en arbeidsgruppe som lager utkast til virksomhetsplanen. Arbeidsgruppen møtes 1- 4 ganger og jobber med materialet til en virksomhetsplan.

Etter at virksomhetsplanen er vedtatt kommer klubbveileder på besøk 1- 3 mnd etter årsmøtet for å kvalitetsikre og forankre virksomhetsplanen.

Det er opp til klubben og veileder om man gjør arbeidet komprimert eller over tid, i ukedager eller helger. Det må påregnes at en arbeidsgruppe vil jobbe med virksomhetsplanen mellom møtene.
Virksomhetsplanen skal vedtas på klubbens årsmøte. Høst og tidlig vinter kan være riktig tidspunkt for å utarbeide virksomhetsplan. Planleggingen bør skje i god tid før det.

Klubben vår har allerede en virksomhetsplan
Evaluering og oppdatering av virksomhetsplanen er sentralt for å holde den i live i klubbens arbeid, eller kanskje den er utdatert eller dere har nådd målene og vil oppdatere den?

Årlig evaluering av planen er nødvendig. Virksomhetsplanen bør være synlig på klubbens webside og presenteres på årsmøtet. Men hvordan forholder klubben seg til virksomhetsplanen? Vet klubbens medlemmer om planen? NSFs klubbveiledere bistår både med utvikling og evaluering av virksomhetsplanen.

Hva inneholder en virksomhetsplan?
En virksomhetsplan skal brukes som et styringsredskap (strategi dokument) for svømmeklubben og sier noe om;

  • HVA svømmeklubben skal drive med
  • HVEM svømmeklubben er for
  • HVILKE visjon og mål svømmeklubben skal jobbe mot
  • HVILKE verdier svømmeklubben skal preges av
  • HVILKE leveregler og roller skal man ha klubben

Eksempler på virksomhetsplaner i klubber:

Norsk idretts langtidsplan, Idretten vil! finner du her: https://www.idrettsforbundet.no/om-nif/langtidsplan-for-norsk-idrett/

Norges Svømmeforbund sin virksomhetsplan: https://svomming.no/forbundet/om-forbundet/virksomhetsplan-for-norges-svommeforbund/ 

Her er et eksempel på en langtidsplan fra noen svømmeklubber:

– Karmøy svømmeklubb

– Lambertseter svømmeklubb

– Bærumsvømmerne

Hva bør klubben inneha før man utarbeider en virksomhetsplan?
Forutsetninger som bør være på plass:

  • Oppdaterte lover/vedtekter.
  • Klubbhåndbok med nedskrevne retningslinjer for hele organisasjonen (f. eks instrukser for styret, utvalg etc, retningslinjer for sportslig utvalg, foreldreutvalget, instruks for reiseleder etc.).
  • Det er lurt at styret i klubben har gjennomført verktøyet Bedre klubb i god tid før besøket fra veileder. Da blir det lettere å se på nå-situasjonen til klubben, og lage en virksomhetsplan ut ifra det.
  • Avgjort innad i klubben at klubben virkelig ønsker å utarbeide en virksomhetsplan (styrevedtak).
  • Anbefalt at noen i styret har gjennomført kurset «styrearbeid i praksis» (se ledelse).

Les Norges Svømmeforbund sin virksomhetsplan.

Les Norges Idrettsforbund sin langtidsplan Idretten Vil!

Kontaktperson NSF
Kristin Angelsen, Kristin.angelsen@svomming.no

 
Hopp til verktøylinje