Virksomhetsplan

NSF oppfordrer alle klubber til å ha en virksomhetsplan (styringsredskap/strategidokument). Den sier noe om hva klubben ønsker å oppnå og hvor man vil. Innhold og omfang i virksomhetsplanen tilpasses klubbens størrelse og kompleksitet. Ønsker dere en klubbveileder som kan hjelpe dere å utvikle klubbens virksomhetsplan?

Utarbeide klubbens virksomhetsplan
Målgruppe: Klubber som ønsker å planlegge klubbens fremtid
Varighet: 8-20 timer (etter behov)

Det er opp til klubben og veileder om man gjør arbeidet komprimert eller over tid, i ukedager eller helger. Det må påregnes at en arbeidsgruppe vil jobbe med virksomhetsplanen mellom møtene.
Virksomhetsplanen skal vedtas på klubbens årsmøte. Høst og tidlig vinter kan være riktig tidspunkt for å utarbeide virksomhetsplan. Planleggingen bør skje i god tid før det.

Klubben vår har allerede en virksomhetsplan
Evaluering og oppdatering av virksomhetsplanen er sentralt for å holde den i live i klubbens arbeid, eller kanskje den er utdatert eller dere har nådd målene og vil oppdatere den?

Mål: Oppdatere klubbens virksomhetsplan
Målgruppe: Klubber som har virksomhetsplan
Varighet: 4-16 timer (etter behov)

Hva inneholder en virksomhetsplan?
En virksomhetsplan skal brukes som et styringsredskap (strategi dokument) for svømmeklubben og sier noe om;

  • HVA svømmeklubben skal drive med
  • HVEM svømmeklubben er for
  • HVILKE visjon og mål svømmeklubben skal jobbe mot
  • HVILKE verdier svømmeklubben skal preges av
  • HVILKE leveregler og roller skal man ha klubben

Hva bør klubben inneha før man utarbeider en virksomhetsplan?
Forutsetninger som bør være på plass:

  • Oppdaterte lover/vedtekter
  • Klubbhåndbok med nedskrevne retningslinjer for hele organisasjonen (f. eks instrukser for styret, utvalg etc, retningslinjer for sportslig utvalg, foreldreutvalget, instruks for reiseleder etc.)
  • Styret i klubben må ha gjennomført Anerkjennelsesprogrammet i god tid før besøket fra veileder. Da blir det lettere å se på nåsituasjonen til klubben, og lage en virksomhetsplan ut ifra det.
  • Avgjort innad i klubben at klubben virkelig ønsker å utarbeide en virksomhetsplan (styrevedtak)
  • Anbefalt at noen i styret har gjennomført kurset «styrearbeid i praksis» (se ledelse)

 

Se eksempler og les mer om virksomhetsplaner på svomming.no

Kontaktperson NSF
Cathrine Aa Dalen, cathrine@svomming.no, tlf: 92461659