Klubbveiledere

NSF har klubbveiledere med erfaring og kompetanse til å gjennomfører prosesser og besøk som kan være med på å styrke din klubb.

Vi har veiledere innen for organisasjonsutvikling og utvikling svømmeskole. Det er også klubbveiledere som kan bistå med utvikling av vannpolo, synkron og stup.

Ta kontakt med Cathrine Aa Dalen, ansvar klubbutvikling i Norges Svømmeforbund. Mail: cathrine@svomming.no

 

Klubbutvikling NSF
Klubbutvikling er et satsingsområde hos Norges Svømmeforbund. Basert på kulturen vi ønsker i norsk svømming og NSFs Virksomhetsplan oppfordrer vi alle klubber til å legge til rette for et best mulig aktivitetstilbud for flest mulig, og tenke fremtidsrettet.

Hensikten med klubbutvikling er å utvikle aktive og velfungerende klubber og grupper i idrettslag gjennom kompetanseheving, prosessveiledning og bevisstgjøring. Samtidig er fellesskapsfølelsen i svømmeidrettene og relasjonen mellom klubber og NSF viktig.

Hva er en klubbveileder?
Klubbveilederen er prosessveilederen som leder besøk og prosesser etter behov ute i klubbene. Målet er å bistå klubbene i arbeidet med å bli litt mer aktiv og velfungerende.

Oppgaver

 • Planlegge, gjennomføre og evaluere klubbutviklingsprosesser hvor målet er å utvikle klubbens virksomhetsplan
 • Følge klubber over tid
 • Samarbeide med andre veiledere i NSFs veilederkorps
 • Være en god ambassadør for NSF og klubbutvikling

Kvalifikasjoner

 • Lyst til å arbeide med klubbutvikling
 • Erfaring og innsikt i strategiarbeid og prosessveiledning
 • Erfaring fra arbeid i klubb (frivillig eller ansatt)
 • Kapasitet til å gjennomføre minimum 3-4 besøk/kvelder per år
 • Du kan ikke ha andre sentrale roller innen svømmeidretten som vil påvirkes negativt eller nedprioriteres på grunn av et engasjement innen klubbutvikling.

Personlige egenskaper

 • Ydmyk og prosessorientert
 • Utadvendt
 • Lærevillig
 • Selvstendig
 • God formidlingsevne

Skolering og oppfølging av veiledere

 • Hospitere med en erfaren klubbveileder på minst en prosess som observatør
 • Gjennomføre et besøk sammen med en erfaren klubbveileder
 • Etter en prøveperiode vil NSF kunne tilby toårige kontrakter med veileder
 • Årlig veiledersamling
 • Relevant veiledermateriell
 • Være en del av NSFs veiledernettverk
 • Kontinuerlig oppfølging fra NSF

Aktuelt for deg å være klubbveileder? Ta kontakt på cathrine@svomming.no for ev. å avtale en uformell samtale.