Ledelse

Om du er styreleder, styremedlem, daglig leder, hovedtrener, grenskoleansvarlig eller innehar en annen nøkkelfunksjon har du en viktig lederfunksjon. Tilbudene fra NSF innen ledelse har mål om å gi ledere i klubb og krets tilstrekkelig kompetanse for å kunne legge til rette for trygghet, mestring og gode opplevelser for klubbens medlemmer. Ved å ha god forståelse for norsk svømmeidrett og norsk idrett, og vite hva som ligger i ledelse av en klubb, vil du oppleve at vervet ditt blir mer interessant, givende, spennende og morsomt. Tilbudene innen ledelse vektlegger kvalitet i klubbarbeidet og idrettens verdier.

Hva legger vi i ledelse?
Oppgavene som personer i ledende stillinger har:

 • Lede og utvikle de mennesker som lederen har ansvar for (inkludert seg selv)
 • Lede og utvikle arbeidsprosesser som involverer andre

Ut fra dette kan man si at klubbens ledelse og ledere skal:

 • Bygge og utvikle klubbens struktur
  • Kontinuitet i ledelsen
  • Lage retningslinjer for hvordan man skal ha det i klubben
  • Legge til rette for et positivt miljø
 • Lede personer
  • Ivareta både frivillige og ansatte
  • Rekruttere de riktige personene til hver rolle
  • Skolere og veilede klubbens engasjerte
  • Bygge kultur for utvikling, fellesskap og åpenhet
 • Lede prosesser
  • Møteledelse
  • Utvikle rutiner og arbeidsmåter
  • Påvirke forutsetningene for å gjennomføre gode prosesser
  • Utviklingsprosesser

Lederfunksjonene i klubben skal være enkle, oversiktlige og tidsriktige, slik at klubbene også i fremtiden kan drives ut fra en ledelse og kultur der det er attraktivt å ha en rolle eller et verv i klubben. Klubbens ledelse har ansvar for klubbens utvikling og for at klubben skaper et godt og bredt aktivitetstilbud for klubbens medlemmer.

Les mer om ulike utviklingsprosesser og diverse kurs for ledelsen i menyen til venstre. Ta gjerne kontakt med Norges Svømmeforbund, ved Kristin Angelsen, kristin.angelsen@svomming.no, tlf: 48277881 om du lurer på noe mer.

 
Hopp til verktøylinje