E-læring ledelse

Norges Idrettsforbund har utviklet flere e-læringsmoduler for klubbens ledelse:

  • Innføring i styrearbeid for Idrettslag: Denne e-læringen er en fin innføring i hvordan norsk idrett er bygget opp, styrets ansvar og oppgaver, organisering, planlegging og gode verktøy man kan bruke. Ta e-læringen her. 
  • Idretten som arbeidsgiver: Flere og flere klubber er arbeidsgivere, både til fulltids ansatte, men også til timebaserte ansatte. Da er det viktig at styret og evt. daglig leder er klar over sine ansvarsoppgaver som arbeidsgivere. Denne e-læringen gir dere en oversikt over viktige tema som dere må sette dere inn i som arbeidsgivere. Ta e-læringen her.
  • Idrettens inkluderingskurs: Kurset er for trenere, lagledere og styremedlemmer i idrettslag, og for andre som har interesse for inkludering. Kurset har som mål å gjøre det lettere for idrettslaget å inkludere barn og unge med minoritetsbakgrunn og barn og unge fra lavinntektsfamilier. Med minoritetsbakgrunn mener vi grupper i befolkningen som er i mindretall. Mennesker kan tilhøre etniske, språklige og religiøse minoriteter eller majoriteter. Med lavinntektsfamilier mener vi familier der økonomien gjør at barn og unge risikerer å ikke kunne delta i sosiale aktiviteter på lik linje med andre barn og unge. Ta e-læringen her.

Andre e-kurs du også kan ha nytte av som leder:

  • Idrettens koronavettkurs: Ta e-læringen her. 
  • Trenerattesten: Barn og unge skal oppleve idrettsglede i et trygt miljø. Trenerattesten gir deg et godt utgangspunkt for å lykkes som trener, slik at utøverne møter et mer helhetlig kvalitetstilbud uavhengig av trener, idrett eller klubb. Trenerattesten tar deg gjennom de viktigste oppgavene og forventningene som stilles til deg som trener, og kommer i to versjoner – én for trenere i barneidretten og én for trenere i ungdomsidretten. Ta trenerattesten her.

Alle e-kurs bortsett fra Trenerattesten finner du på NIF sin e-læringsportal. Her er også tilgang til mange andre e-kurs, både fellesidrettslige og fra de ulike særforbund.

Logg deg inn med din MinIdrett bruker, trykk på linkene igjen, eller se under Ledelse i menyen øverst.

Har du spørsmål til e-læringen, eller har andre tema du kunne ønske var som e-læring? Ta kontakt med Kristin Angelsen, kristin.angelsen@svomming.no

 
Hopp til verktøylinje