E-læring ledelse

Norges Idrettsforbund har utviklet flere e-læringsmoduler for klubbens ledelse:

  • Innføring i styrearbeid for Idrettslag: Denne e-læringen er en fin innføring i hvordan norsk idrett er bygget opp, styrets ansvar og oppgaver, organisering, planlegging og gode verktøy man kan bruke. Ta e-læringen her. 
  • Idretten som arbeidsgiver: Flere og flere klubber er arbeidsgivere, både til fulltids ansatte, men også til timebaserte ansatte. Da er det viktig at styret og evt. daglig leder er klar over sine ansvarsoppgaver som arbeidsgivere. Denne e-læringen gir dere en oversikt over viktige tema som dere må sette dere inn i som arbeidsgivere. Ta e-læringen her. 

E-læringen finner du på NIF sin e-læringsportal.

Logg deg inn med din MinIdrett bruker, trykk på linkene igjen, eller se under Ledelse i menyen øverst.

Har du spørsmål til e-læringen, eller har andre tema du kunne ønske var som e-læring? Ta kontakt med Cathrine Aa Dalen, cathrine@svomming.no